Acclaim Organic Acid – kolony pro analýzu organických kyselin

Acclaim Organic Acid – kolony pro analýzu organických kyselin

Kolony Thermo Scientific Acclaim Organic Acid patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Organic Acid (OA) byly navrženy speciálně pro separaci hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin při nízkém pH s UV detekcí. Díky patentované zabudované... více
LC-MS okénko: Necílené metabolické profilovaní buněk ústního karcinomu pomocí spojení vysokotlaké iontové chromatografie a hmotnostního spektrometru o vysokém rozlišení (HPIC-HRAM).

LC-MS okénko: Necílené metabolické profilovaní buněk ústního karcinomu pomocí spojení vysokotlaké iontové chromatografie a hmotnostního spektrometru o vysokém rozlišení (HPIC-HRAM).

Kvalitní a reprodukovatelná analýza metabolitů vyžaduje nehledě na jejich fyzikálně-chemické vlastností vždy spolehlivou a robustní analytickou instrumentaci. Velké množství sledovaných analytů jsou malé a polární molekuly, na které mohou být nejrozšířenější... více
Environmentální hodnocení sorpce formaldehydu technikou dynamické sorpce par

Environmentální hodnocení sorpce formaldehydu technikou dynamické sorpce par

Většina z nás tráví až 85% času v interiéru, ať už je to práce, škola, domov nebo nákupní centra. V důsledku zvyšování množství používaných chemických látek a syntetických materiálů narůstá emise uvolňovaných těkavých látek z produktů, čímž se zhoršuje... více
Speciační analýza pomocí IC-ICP-MS -  typické aplikace a nastavení

Speciační analýza pomocí IC-ICP-MS - typické aplikace a nastavení

Thermo Scientific, výrobce špičkových iontových chromatografů i ICP-MS, nabízí kompletní řešení pro speciační analýzu. Plně funkční propojení IC a ICP-MS je ovládáno univerzálním softwarem Qtegra ISDS s pluginem ChrmoControl. více
Přednáška ZipChip CE-hrMS aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo Scientific

Přednáška ZipChip CE-hrMS aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo Scientific

Ve dnech 29.1. - 1.2.2018 proběhlo Symposium “Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018“. Pro ty, kdo se této události nemohli z různých důvodu zůčastnit, přinášíme ke stažení přednášku aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo... více
LC-MS okénko: Cílená kvantifikace proteinů pomocí WiSIM-DIA a Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ tribridního hmotnostního spektrometru

LC-MS okénko: Cílená kvantifikace proteinů pomocí WiSIM-DIA a Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ tribridního hmotnostního spektrometru

Extrémní složitost a velký dynamický rozsah proteinů v biologických vzorcích vyžaduje analytický přístup na nejvyšší úrovní. Rychlá tandemová hmotností spektrometrie s vysokým rozlišením hraje nejen v proteomice esenciální roli pro dosažení velmi přesných a... více
LC-MS okénko: Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů

LC-MS okénko: Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů

Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů Oddělení netěkavých solí, pufrů a dalších složek analytu schopných interagovat se stacionární fází chromatografické kolony a/nebo potlačovat ionizaci v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru je z hlediska... více
Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Vyrobte vysoce kvalitní injekční systémy na cílené podávání léčiv s Thermo Scientific™ Pharma mini Implant Line . více