LC-MS okénko: Cílená kvantifikace proteinů pomocí WiSIM-DIA a Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ tribridního hmotnostního spektrometru

LC-MS okénko: Cílená kvantifikace proteinů pomocí WiSIM-DIA a Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ tribridního hmotnostního spektrometru

Extrémní složitost a velký dynamický rozsah proteinů v biologických vzorcích vyžaduje analytický přístup na nejvyšší úrovní. Rychlá tandemová hmotností spektrometrie s vysokým rozlišením hraje nejen v proteomice esenciální roli pro dosažení velmi přesných a... více
LC-MS okénko: Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů

LC-MS okénko: Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů

Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů Oddělení netěkavých solí, pufrů a dalších složek analytu schopných interagovat se stacionární fází chromatografické kolony a/nebo potlačovat ionizaci v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru je z hlediska... více
Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Vyrobte vysoce kvalitní injekční systémy na cílené podávání léčiv s Thermo Scientific™ Pharma mini Implant Line . více
LC-MS okénko: Kvantitativní stanovení hormonů v pitné vodě – porovnání MS/MS instrumentace a Orbitrapu

LC-MS okénko: Kvantitativní stanovení hormonů v pitné vodě – porovnání MS/MS instrumentace a Orbitrapu

Identifikace a kvantitativní stanovení mikropolutantů v povrchové a pitné vodě hraje klíčovou roli v environmentální analýze. Mnohé z těchto látek mohou negativně ovlivňovat funkce endokrinních orgánů či destabilizovat hladinu přirozených hormonů. více
Stanovení CHNS/O v sazích dle ASTM D5373

Stanovení CHNS/O v sazích dle ASTM D5373

Saze jsou vedlejší produkt nedokonalého spalování těžkých ropných látek, uhlí a některých rostlinných olejů. Jsou využívány například jako přísada do pneumatik a jiných gumových výrobků. Jako pigment se využívá např. v plastech, barvách a inkoustech. více
Technik Pragolabu patří k elitním rychlobruslařům!

Technik Pragolabu patří k elitním rychlobruslařům!

Náš servisní technik Jakub Lysoň, někdejší hokejista Komety, partner Kempného, dal po VŠ na doporučení Sáblíkové a stal se elitním rychlobruslařem. Urostlý silák 190 cm/90 kg, v tréninku dříč, má ambice nemalé – chce se nominovat na zimní olympijské hry. více
Pokročilé technologie v ICP-MS

Pokročilé technologie v ICP-MS

Trojitý kvadrupól pro překonávání interferencí při mapování distribuce prvků v biologických vzorcích pomocí LA-ICP-MS – iCAP TQ více
Chromeleon Environmental Analysis Extension Pack pro GC-MS!

Chromeleon Environmental Analysis Extension Pack pro GC-MS!

Společnost Thermo Scientific přichází s novou implementací v softwaru Chromeleon CDS verze SR5 pro GC-MS, kde je již integrováno řešení pro navržení metod a získání, zpracování a reportování výsledků podle EPA standardů. více