Nové automatické spektrometry Gallery Aqua Master a Gallery Plus Aqua Master

Thermo Fisher Scientific představuje analyzátory Thermo Scientific Gallery Aqua Master a Thermo Scientific Gallery Plus Aqua Master, které nabízejí simultánní a automatizovanou analýzu vody podle metod schválených EPA a mezinárodních norem. Každý systém Gallery Aqua Master je vybaven pokročilým softwarem, který laboratořím umožňuje automatizovat metody, které jsou plně v souladu s nejnovějšími předpisy pro testování vody v oblasti životního prostředí, průmyslu a zemědělství.
Obr.%201%20Thermo%20Scientific%20Gallery
Obr. 1: Thermo Scientific Gallery Aqua Master a Thermo Scientific Gallery Plus Aqua Master

Podobně jako Thermo Scientific Gallery Aqua Master a Thermo Scientific Gallery Plus Aqua Master jsou i ostatní diskrétní analyzátory Thermo Scientific Gallery stolní systémy, které významným způsobem zjednodušují základní analýzy v laboratoři.  Používají se pro vysoce specifická kolorimetrická, enzymatická a elektrochemická stanovení. Tyto spektrometry provádí několik testů simultánně s velkou variabilitou a možností optimalizovat metody za pomoci různých reagencií. Umožňují provádět nejen fotometrická, ale také elektrochemická měření, jako je sledování pH a vodivosti. 

Obr.%202%20Stoln%C3%AD%20analyz%C3%A1tor
Obr. 2: Stolní analyzátor Thermo Scientific Gallery

Obrovskou výhodou těchto systémů je jejich plná automatizovatelnost. Uživatel zadá označení vzorku, typy stanovení, která mají být provedena, dodá přístroji potřebné reagencie pro jednotlivá stanovení a odstartuje proces. Přístroj automaticky provede dávkování vzorku i jednotlivých reagencií, nastaví potřebný inkubační čas a proměří vzorek při správné vlnové délce. Další nezanedbatelnou předností je automatické zpracování kalibrační křivky a v případě nutnosti i automatické naředění vzorku.

Obr.%203%20Stoln%C3%AD%20analyz%C3%A1tor
Obr. 3: Stolní analyzátor Thermo Scientific Gallery


Takto vysoce výkonné analyzátory mohou zpracovat až 350 testů za hodinu. Pokrývají spektrální rozsah 340-880 nm, až 20 různých chemických parametrů na vzorek a široký rozsah koncentrací s citlivostí až na úroveň ppb, navíc s vynikající reprodukovatelností.

Za nespornou výhodu lze považovat i to, že přístroj bere k analýze minimální množství vzorku (v rozmezí od 2 µl do 240 µl), čemuž odpovídá i minimální spotřeba reagencií. Tím se velmi významně snižují náklady na jedno stanovení. Další významnou předností tohoto přístroje je použití jednorázových kyvet, čímž je zabráněno možné cross kontaminaci.

Obr.%204%20Stoln%C3%AD%20analyz%C3%A1tor
Obr. 4: Stolní analyzátory Thermo Scientific Gallery

Diskrétní analyzátory Gallery Aqua Master se dodávají s předdefinovanými, snadno použitelnými metodami, ale nabízejí také flexibilitu při vytváření a spouštění metod navržených uživatelem. Jsou kompatibilní s hotovými reagenciemi Thermo Scientific Discrete Analyzer Reagents a enzymovými soupravami pro environmentální a průmyslové aplikace, vlastnoručně připravenými reagenciemi a reagenciemi třetích stran.

Tyto snadno ovladatelné analyzátory jsou vhodné pro uživatele všech úrovní odborných znalostí a vyžadují pouze minimálními nároky na zaškolení. Laboratoře tak mohou zvýšit efektivitu a lépe chránit své provozy před nedostatkem personálu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.