Real Time analýza dechu pomocí SUPER-SESI-HRMS

Real Time analýza dechu pomocí SUPER-SESI-HRMS

Základní metody klinické diagnózy (analýza krve, moči atd.) patří dnes právem k neodmyslitelným úkonům lékařského vyšetření. Analýza složek dechu byla několik let přehlížena z důvodu absence techniky pokrývající nedokonalou manipulaci a přílišnou variaci v procesu... více
UV-VIS analýza hořkosti a celkových sacharidů v pivu

UV-VIS analýza hořkosti a celkových sacharidů v pivu

Pivo je jedním z nejoblíbenějších nápojů a z archeologických nálezů je zřejmé, že je nejméně 7 000 let staré. V průběhu několika staletí se výroba piva stala průmyslem s obratem několik miliard US dolarů v němž dominují především velké nadnárodní společnosti. více
Kompletní řešení laboratoře ve spolupráci s firmou PRESI a Leica-microsystems

Kompletní řešení laboratoře ve spolupráci s firmou PRESI a Leica-microsystems

Vážení zákazníci, či přátele, naše společnost Pragolab na základe Vašich podnětů a aplikací Vám přináší novou podporu v oblasti přípravy vzorků a to nejen pro metalografii. Začátkem roku jsme přibrali do našeho portfolia nového partnera, který působí na trhu s... více
Ultraviolet photodissociation (UVPD) - univerzální a inovativní fragmentace na vyšší úrovni.

Ultraviolet photodissociation (UVPD) - univerzální a inovativní fragmentace na vyšší úrovni.

Z hlediska moderních aplikací v hmotnostní spektrometrii je pouhá informace o molekulové hmotě již mnohdy nedostačující. Nezastupitelnou roli tak hrají strukturní informace získané analýzou fragmentačních spekter mateřských iontů za vysokého rozlišení, které jsou následně... více
Acclaim Surfactant – kolona pro analýzu tenzidů

Acclaim Surfactant – kolona pro analýzu tenzidů

Kolony Thermo Scientific Acclaim Surfactant patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Surfactant jsou vysokoúčinné speciální silikagelové kolony pro separaci anionaktivních, kationaktivních a neionogenních tenzidů. více
Stanovení velikosti krystalů v kalcinovaném ropném koksu dle ASTM D518

Stanovení velikosti krystalů v kalcinovaném ropném koksu dle ASTM D518

Kalcinovaný ropný koks (CPC) se vyrábí ze "zeleného" ropného koksu, který je vedlejším produktem rafinace ropy. Z CPC se vyrábí např. elektrody použité při tavení kovů. více
Acclaim Organic Acid – kolony pro analýzu organických kyselin

Acclaim Organic Acid – kolony pro analýzu organických kyselin

Kolony Thermo Scientific Acclaim Organic Acid patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Organic Acid (OA) byly navrženy speciálně pro separaci hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin při nízkém pH s UV detekcí. Díky patentované zabudované... více
LC-MS okénko: Necílené metabolické profilovaní buněk ústního karcinomu pomocí spojení vysokotlaké iontové chromatografie a hmotnostního spektrometru o vysokém rozlišení (HPIC-HRAM).

LC-MS okénko: Necílené metabolické profilovaní buněk ústního karcinomu pomocí spojení vysokotlaké iontové chromatografie a hmotnostního spektrometru o vysokém rozlišení (HPIC-HRAM).

Kvalitní a reprodukovatelná analýza metabolitů vyžaduje nehledě na jejich fyzikálně-chemické vlastností vždy spolehlivou a robustní analytickou instrumentaci. Velké množství sledovaných analytů jsou malé a polární molekuly, na které mohou být nejrozšířenější... více