Ultraviolet photodissociation (UVPD) - univerzální a inovativní fragmentace na vyšší úrovni.

Ultraviolet photodissociation (UVPD) - univerzální a inovativní fragmentace na vyšší úrovni.

Z hlediska moderních aplikací v hmotnostní spektrometrii je pouhá informace o molekulové hmotě již mnohdy nedostačující. Nezastupitelnou roli tak hrají strukturní informace získané analýzou fragmentačních spekter mateřských iontů za vysokého rozlišení, které jsou následně... více
Acclaim Surfactant – kolona pro analýzu tenzidů

Acclaim Surfactant – kolona pro analýzu tenzidů

Kolony Thermo Scientific Acclaim Surfactant patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Surfactant jsou vysokoúčinné speciální silikagelové kolony pro separaci anionaktivních, kationaktivních a neionogenních tenzidů. více
Stanovení velikosti krystalů v kalcinovaném ropném koksu dle ASTM D518

Stanovení velikosti krystalů v kalcinovaném ropném koksu dle ASTM D518

Kalcinovaný ropný koks (CPC) se vyrábí ze "zeleného" ropného koksu, který je vedlejším produktem rafinace ropy. Z CPC se vyrábí např. elektrody použité při tavení kovů. více
Acclaim Organic Acid – kolony pro analýzu organických kyselin

Acclaim Organic Acid – kolony pro analýzu organických kyselin

Kolony Thermo Scientific Acclaim Organic Acid patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Organic Acid (OA) byly navrženy speciálně pro separaci hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin při nízkém pH s UV detekcí. Díky patentované zabudované... více
LC-MS okénko: Necílené metabolické profilovaní buněk ústního karcinomu pomocí spojení vysokotlaké iontové chromatografie a hmotnostního spektrometru o vysokém rozlišení (HPIC-HRAM).

LC-MS okénko: Necílené metabolické profilovaní buněk ústního karcinomu pomocí spojení vysokotlaké iontové chromatografie a hmotnostního spektrometru o vysokém rozlišení (HPIC-HRAM).

Kvalitní a reprodukovatelná analýza metabolitů vyžaduje nehledě na jejich fyzikálně-chemické vlastností vždy spolehlivou a robustní analytickou instrumentaci. Velké množství sledovaných analytů jsou malé a polární molekuly, na které mohou být nejrozšířenější... více
Environmentální hodnocení sorpce formaldehydu technikou dynamické sorpce par

Environmentální hodnocení sorpce formaldehydu technikou dynamické sorpce par

Většina z nás tráví až 85% času v interiéru, ať už je to práce, škola, domov nebo nákupní centra. V důsledku zvyšování množství používaných chemických látek a syntetických materiálů narůstá emise uvolňovaných těkavých látek z produktů, čímž se zhoršuje... více
Speciační analýza pomocí IC-ICP-MS -  typické aplikace a nastavení

Speciační analýza pomocí IC-ICP-MS - typické aplikace a nastavení

Thermo Scientific, výrobce špičkových iontových chromatografů i ICP-MS, nabízí kompletní řešení pro speciační analýzu. Plně funkční propojení IC a ICP-MS je ovládáno univerzálním softwarem Qtegra ISDS s pluginem ChrmoControl. více
Přednáška ZipChip CE-hrMS aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo Scientific

Přednáška ZipChip CE-hrMS aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo Scientific

Ve dnech 29.1. - 1.2.2018 proběhlo Symposium “Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018“. Pro ty, kdo se této události nemohli z různých důvodu zůčastnit, přinášíme ke stažení přednášku aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo... více