Plynová chromatografie s headspace nástřikem

Plynová chromatografie s headspace nástřikem

Rychlé, automatické a přesné stanovení těkavých látek v krvi více
Hypersil GOLD aQ

Hypersil GOLD aQ

Excelentní kolona pro analýzy polárních látek. více
Nová Thermo Scientific Dionex Guardcap H

Nová Thermo Scientific Dionex Guardcap H

Jednoduchá příprava vzorků pro IC. více
XPS a Raman

XPS a Raman

Nyní v jednom přístroji více
SPME Arrow - nová technologie SPME

SPME Arrow - nová technologie SPME

Mikroextrakce tuhou fází (Solid phase microextraction, SPME) je metoda přípravy vzorků bez použití rozpouštědel, která spojuje extrakci a zakoncentrování do jednoho kroku. více
Série stereomikroskopů Leica S9

Série stereomikroskopů Leica S9

V roce 2017 přichází společnost Leica Microsystems s celou řadou novinek o kterých vás budeme průběžně informovat. Inovace proběhnou v softwarových platformách i samotných mikroskopech. více
Nová kolona Thermo Scientific EASY-Spray C18, 75 cm

Nová kolona Thermo Scientific EASY-Spray C18, 75 cm

Zaváděcí sleva – 10 % více
SMART Digest

SMART Digest

Jednoduchá, rychlá a reprodukovatelná metoda štěpení proteinů. více