Environmentální hodnocení sorpce formaldehydu technikou dynamické sorpce par

Environmentální hodnocení sorpce formaldehydu technikou dynamické sorpce par

Většina z nás tráví až 85% času v interiéru, ať už je to práce, škola, domov nebo nákupní centra. V důsledku zvyšování množství používaných chemických látek a syntetických materiálů narůstá emise uvolňovaných těkavých látek z produktů, čímž se zhoršuje... více
Speciační analýza pomocí IC-ICP-MS -  typické aplikace a nastavení

Speciační analýza pomocí IC-ICP-MS - typické aplikace a nastavení

Thermo Scientific, výrobce špičkových iontových chromatografů i ICP-MS, nabízí kompletní řešení pro speciační analýzu. Plně funkční propojení IC a ICP-MS je ovládáno univerzálním softwarem Qtegra ISDS s pluginem ChrmoControl. více
Přednáška ZipChip CE-hrMS aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo Scientific

Přednáška ZipChip CE-hrMS aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo Scientific

Ve dnech 29.1. - 1.2.2018 proběhlo Symposium “Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018“. Pro ty, kdo se této události nemohli z různých důvodu zůčastnit, přinášíme ke stažení přednášku aplikačního specialisty Andrewa Williamsona ze společnosti Thermo... více
LC-MS okénko: Cílená kvantifikace proteinů pomocí WiSIM-DIA a Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ tribridního hmotnostního spektrometru

LC-MS okénko: Cílená kvantifikace proteinů pomocí WiSIM-DIA a Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ tribridního hmotnostního spektrometru

Extrémní složitost a velký dynamický rozsah proteinů v biologických vzorcích vyžaduje analytický přístup na nejvyšší úrovní. Rychlá tandemová hmotností spektrometrie s vysokým rozlišením hraje nejen v proteomice esenciální roli pro dosažení velmi přesných a... více
LC-MS okénko: Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů

LC-MS okénko: Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů

Online SPE-UHPLC-HRMS analýza směsi terapeutických proteinů Oddělení netěkavých solí, pufrů a dalších složek analytu schopných interagovat se stacionární fází chromatografické kolony a/nebo potlačovat ionizaci v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru je z hlediska... více
Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Thermo Scientific Pharma mini Implant Line

Vyrobte vysoce kvalitní injekční systémy na cílené podávání léčiv s Thermo Scientific™ Pharma mini Implant Line . více
LC-MS okénko: Kvantitativní stanovení hormonů v pitné vodě – porovnání MS/MS instrumentace a Orbitrapu

LC-MS okénko: Kvantitativní stanovení hormonů v pitné vodě – porovnání MS/MS instrumentace a Orbitrapu

Identifikace a kvantitativní stanovení mikropolutantů v povrchové a pitné vodě hraje klíčovou roli v environmentální analýze. Mnohé z těchto látek mohou negativně ovlivňovat funkce endokrinních orgánů či destabilizovat hladinu přirozených hormonů. více
Stanovení CHNS/O v sazích dle ASTM D5373

Stanovení CHNS/O v sazích dle ASTM D5373

Saze jsou vedlejší produkt nedokonalého spalování těžkých ropných látek, uhlí a některých rostlinných olejů. Jsou využívány například jako přísada do pneumatik a jiných gumových výrobků. Jako pigment se využívá např. v plastech, barvách a inkoustech. více