Purifikace oligonukleotidů pomocí semipreparativní kapalinové chromatografie s reverzní fází

Získejte přehledný návod pro purifikaci syntetických oligonukleotidů a analýzu výsledné purifikace pomocí semipreparativní kapalinové chromatografie na reverzní fázi (RP-LC).

Prohlédněte si bezproblémovou integraci systému Vanquish Analytical Purification LC do vývoje purifikace a analýzy oligonukleotidů.

Purifikace.jpg
Obr. 1: Purifikace oligonukleotidů pomocí semipreparativní kapalinové chromatografie na reverzní fázi

Hlavní benefity aplikace

  • Začlenění platformy Thermo Scientific™ Vanquish™ LC do výrobního workflow přední farmaceutické společnosti v oboru, Eurofins Genomics Europe Pharma and Diagnostic Products & Services Synthesis GmbH, Ebersberg, Německo, k purifikaci oligonukleotidů definovaných zákazníkem na reverzní fázi.
  • Zdůraznění flexibility UHPLC a HPLC systémů Thermo Scientific™ Vanquish™, které mohou pracovat nejen za analytických podmínek UHPLC, ale pokrývají také aplikace semipreparativní LC purifikace pomocí integrovaného sběrače frakcí Thermo Scientific™ Vanquish™ Fraction Collector.
  • Vysoce přesná izolace cílových syntetických produktů pomocí Thermo Scientific™ Vanquish™ Analytical Purification LC system.

Analytick%C3%A9%20purifika%C4%8Dn%C3%AD%
Obr.2: Analytické purifikační LC systémy Thermo Scientific Vanquish

V posledních několika letech vzrostl zájem o oligonukleotidy v oblasti biochemického výzkumu a diagnostiky a jako o léčiva, proto bylo vynaloženo velké úsilí na optimalizaci a automatizaci jejich syntézy. Syntéza oligonukleotidů zahrnuje velké množství jednotlivých reakcí, což nevyhnutelně vede k akumulaci nečistot, jako jsou zkrácené sekvence. Proto je purifikace požadovaných oligonukleotidů klíčovým krokem. Od 70. let 20. století se k analýze a čištění syntetických oligonukleotidů používá několik chromatografických přístupů. V posledních letech došlo k významnému vývoji z hlediska výkonu přístrojů a stacionární fáze. Pokud je požadována vysoká čistota produktů, padá volba na metodu HPLC. Mezi separační techniky běžně používané pro separaci nukleových kyselin patří RP-HPLC (reverzní fáze-HPLC).

Rostoucí význam oligonukleotidů jako terapeutických látek zvyšuje úroveň kontroly kvality. V těchto protokolech je vyžadována chromatografická analýza API (active pharmaceutical ingredients), aby byla zajištěna detekce kontaminantů na úrovni koncentrace až do stopových množství ve vztahu k léčivu. Tato práce demonstruje purifikaci oligonukleotudů pomocí semipreparativní kapalinové chromatografie na reverzní fázi. Cílem je rozlišit vedlejší produkty syntézy DNA, izolovat a zachytit cílové oligonukleotidy a určit účinnost purifikace prostřednictvím zpětné analýzy shromážděných frakcí, a to vše na LC systému Vanquish Analytical Purification, což usnadňuje integrovaný Vanquish Fraction Collector.

Analytick%C3%A9%20purifika%C4%8Dn%C3%AD%
Obr.3: Analytické purifikační LC systémy Thermo Scientific Vanquish

Veškeré podrobnosti naleznete v přiložené aplikaci, nebo nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.

Tým Pragolab s.r.o.