Kinetika & spektroskopie

Zaměříme se na metodu Stopped-Flow, kterou vynalezl Britton Chance, biochemik, jehož akademickému talentu odpovídaly i jeho sportovní dovednosti (vyhrál olympijské zlato pro USA v jachtingu), Stopped-Flow se stal základním pilířem rychlých kinetických studií po celém světě.

Níže najdete otázky na odpovědi:
  • Co je v černé skříňce?
  • Co je to zastavení toku a jak to funguje?
  • Jaký Stopped-flow bude nejvhodnější pro vaši konkrétní aplikaci?
  • Co je mrtvý čas a proč je tak důležitý?
  • Jaký je rozdíl mezi „Stopped-flow“ a“ Quench-flow“?

Co je Stopped-Flow?

A který detektor bude nejlépe vyhovovat?

wHAT%20STOPED-FLOWS.JPG


Některé chemické a biochemické procesy probíhají příliš rychle na to, aby je bylo možné analyzovat standardním laboratorním vybavením, jako jsou stolní spektrofotometry. Přístroj Stopped-flow – se zastaveným průtokem, je technika rychlé kinetiky používaná ke sledování chemických reakcí v časovém měřítku milisekund až sekund. Zastavený průtok může míchat pouze kapaliny a kompletní systém Stopped-flow obsahuje detekční přístroj.

Zařízení Stopped-Flow se používají v celé řadě akademických a průmyslových aplikací, včetně sledování a studia procesů vázání léčiv a stability proteinů. Stopped-Flow jsou klíčové nástroje používané pro lepší pochopení rychlé kinetiky výzkumníky a jsou užitečné zejména pro chemiky a biochemiky.

V experimentech se zastavením toku, se dva, tři nebo čtyři roztoky vzorků rychle smíchají a vstříknou do pozorovací cely. Když se tok zastaví, kinetika reakce se zaznamená detektorem nejlépe vhodným pro chemické vlastnosti roztoků a typ požadované informace.

V%C3%ADce%20informac%C3%AD%20zde%20ANORG


Které zařízení Stopped-Flow potřebuji ve své laboratoři?


WHICH.JPG

Společnost BioLogic vyvinula řadu nástrojů pro zastavení průtoku, které splňují různé potřeby. Zařízení Stopped-flow SFM-2000/3000/4000 byly vyvinuty tak, aby poskytovaly modularitu nebo možnosti vícenásobného směšování na rozdíl od µSFM, který byl vyvinut pro aplikace s mikroobjemy. Níže naleznete otázky, které si musíte položit a které vám pomohou určit nejlepší zařízení Stopped-flow pro vaše potřeby.

V%C3%ADce%20informac%C3%AD%20zde%20ANORG


Stopped-Flow & Deadtime: Vše co potřebujete znát

DEADTIME.JPG


Dead time – Mrtvý čas přístroje pro Stopped-Fow, je doba, za kterou roztok projde ze středu mixéru, kde začíná reakce, do pozorovacího bodu – kyvety. Toto je část reakce, kterou nevidíte ve svých záznamech průběhu reakce se zastaveným tokem. Čím nižší je mrtvý čas, tím více toho vidíte a tím více informací můžete generovat.

Níže naleznete příklad křivky (Fig. 1), kterou můžete naměřit s mrtvým časem 8 ms, data vypadají dobře a mohla by být dokonale přizpůsobena pomocí jediné exponenciály.

V%C3%ADce%20informac%C3%AD%20zde%20ANORG


Které zařízení Quench Flow je vhodné pro mou laboratoř?


QUENCH.JPG

Zařízení pro chemické zhášení reakce, běžně nazývané Quench Flow, je členem rodiny nástrojů pro studium rychlé kinetiky. Používá se ke sledování reakcí v časovém rozmezí milisekund až sekund. V zařízení pro zhášení průtoku je reakce zahájena smícháním dvou reaktantů. Roztok se nechá zrát ve zpožďovací lince (také nazývané aging line nebo aging loop) po uživatelem definovanou dobu, než je zastaven třetím vzorkem (zhášečem) v druhém mixéru. Roztok se poté odebere pro externí analýzu. Odebíráním vzorků v různých dobách stárnutí může uživatel vytvořit kinetiku reakce.

Existují tři metody stárnutí a tři modely zařízení Quench Flow, zde jsou tipy, které vám pomohou vybrat správný nástroj, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

V%C3%ADce%20informac%C3%AD%20zde%20ANORG