Accucore

Accucore Vanquish
Nová generace UHPLC kolon obsahuje 1,5µm částice s pevným jádrem a kombinuje výhody částic s pevným jádrem a malou velikost částic, čímž dochází ke zvýšení chromatografické účinnosti.

Detail

Accucore Biphenyl
Kolona Thermo Scientific Accucore Biphenyl je založená na technologii pevného jádra a díky optimalizovanému procesu plnění nabízí vynikající robustnost v různých matricích.

Detail

Accucore RP-MS
Kolona Thermo Scientific RP-MS je založená na technologii pevného jádra. Tyto kolony poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zvýšeného zpětného tlaku.

Detail

Accucore C18
Kolonu Accucore C18 lze použít k separaci široké škály analytů. S designem pevného jádra, těsnou distribucí částic a jednotným plněním mají kolony Accucore ekvivalentní výkonnost jako kolony s částicemi pod 2 µm, a přesto generují jen zlomek zpětného tlaku.

Detail

Accucore C8
Accucore C8 HPLC kolona pro separace středně hydrofóbních analytů. Kolona s technologií pevného jádra a částicemi 2,6µm.

Detail

Accucore aQ
Accucore aQ je polárně endkapovaná C18 kolona, která poskytuje výbornou retenci a rozlišení polárních analytů. Kolona je kompatibilní se 100% vodnou mobilní fází.

Detail

Accucore Polar Premium
Kolony Thermo Scientific Accucore Polar Premium patří do skupiny kolon s technologií pevného jádra. Poskytují rychlou a účinnou separaci polárních i nepolárních analytů s vynikajícím rozlišením píku.

Detail

kolony