Accucore

Accucore Vanquish
Nová generace UHPLC kolon obsahuje 1,5µm částice s pevným jádrem a kombinuje výhody částic s pevným jádrem a malou velikost částic, čímž dochází ke zvýšení chromatografické účinnosti.

Detail

Accucore Biphenyl
Kolona Thermo Scientific Accucore Biphenyl je založená na technologii pevného jádra a díky optimalizovanému procesu plnění nabízí vynikající robustnost v různých matricích.

Detail

Accucore RP-MS
Kolona Thermo Scientific RP-MS je založená na technologii pevného jádra. Tyto kolony poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zvýšeného zpětného tlaku.

Detail

Accucore C18
Kolonu Accucore C18 lze použít k separaci široké škály analytů. S designem pevného jádra, těsnou distribucí částic a jednotným plněním mají kolony Accucore ekvivalentní výkonnost jako kolony s částicemi pod 2 µm, a přesto generují jen zlomek zpětného tlaku.

Detail

Accucore C8
Accucore C8 HPLC kolona pro separace středně hydrofóbních analytů. Kolona s technologií pevného jádra a částicemi 2,6µm.

Detail

Accucore aQ
Accucore aQ je polárně endkapovaná C18 kolona, která poskytuje výbornou retenci a rozlišení polárních analytů. Kolona je kompatibilní se 100% vodnou mobilní fází.

Detail

Accucore Polar Premium
Kolony Thermo Scientific Accucore Polar Premium patří do skupiny kolon s technologií pevného jádra. Poskytují rychlou a účinnou separaci polárních i nepolárních analytů s vynikajícím rozlišením píku.

Detail

Accucore Phenyl-Hexyl
Kolona Accucore Phenyl-Hexyl je založena na technologii pevného jádra. Tyto kolony poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zvýšeného zpětného tlaku.

Detail

Kolony Accucore jsou HPLC a UHPLC kolony s technologií pevného jádra, které poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zvýšeného zpětného tlaku.

Accucore Vanquish

Accucore Vanquish je nová generace UHPLC kolon od výrobce Thermo Scientific™, která obsahuje 1,5µm částice s pevným jádrem - díky této kombinaci pevného jádra a malé velikosti částic dochází ke zvýšení chromatografické účinnosti, která je vhodná pro velmi složité směsi vzorku a je zachována i při vysokých průtocích, které umožňují velmi rychlé separace.

Výhody použití kolony Accucore Vanquish jsou především:
  • Vysoká rychlost a velmi rychlé separace
  • Lepší chromatografické rozlišení
  • Extra reprodukovatelnost.

Accucore%20Vanquish.png

Accucore C18

Kolona Accucore C18 vám umožní dosáhnout rychlých separací s vysokým rozlišením při velmi nízkém zpětném tlaku. Robustní částice s pevným jádrem o velikosti 2,6 µm zajišťují vysokou účinnost a umožňují kompatibilitu s platformami HPLC i UHPLC.

Kolona Accucore C18 vám poskytne především:

  • Optimální retenci nepolárních sloučenin
  • Vynikající reprodukovatelnost 
  • Dlouhou životnost kolony
  • Mechanismus hydrofóbní interakce
5_AccucoreC18_uvod_p.png
Kolona Accucore C18