LC kolony

LC kolony jsou spotřební materiál pro kapalinovou chromatografii (LC).

Tyto kolony pro kapalinovou chromatografií jsou vyrobeny z různých materiálů a mají různé vlastnosti, které se hodí pro různé aplikace. Výrobce Thermo Scientific nabízí širokou škálu kolon pro LC, které se hodí například k analýze peptidů, proteinů, malých molekul a mnoho dalšího.

Výhodou použití LC kolon je vysoká selektivita a citlivost, což umožňuje detekovat i velmi nízké koncentrace látek. Tato metoda se hojně využívá například v průmyslu farmacie nebo potravinářství.

Vybírat můžete z různých značek LC kolon


  • Kolony Accucore - řadí se mezi kolony s technologií pevného jádra. Tyto kolony poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zpětného tlaku.

  • Kolony Hypersil Gold -  nejvyšší generace plně porézních silikagelových kolon, které byla navržena pro lepší účinnost chromatografie. Hypersil Gold lze použít v obrácené fázi, normální fázi, iontové výměně a HILIC módech. Jsou určené spíše pro separaci menších proteinů, peptidů, anionických druhů a polárních molekul

  • Kolony Acclaim

  • Kolony Syncronis - jsou HPLC a UHPLC kolony, které využívají novou speciální metodu plnění kolon, poskytují vynikající reprodukovatelnost a skvělou kvalitu HPLC a UHPLC kolon. Každá kolona je individuálně testována

  • Preparativní a analytické kolony