LC kolony

Kolony pro specifické aplikace
Kolony pro separace organických kyselin, výbušnin, herbicidů a pesticidů, polyaromatických uhlovodíků, aminoglykosidových antibiotik a kolony pro společné stanovení kyselých, bazických a neutrálních látek.

Detail

Kolony pro biomolekuly
Kolony pro separace proteinů, monoklonálních protilátek, uhlovodíků a glykanů, DNA, RNA a kolony EASY-Spray.

Detail

Accucore
Thermo Scientific Accucore kolony jsou založeny na technologii pevného jádra. Jedinečná technologie umožňuje použití vysokých rychlostí, vysoké rozlišení, robustnost, dlouhou životnost, nižší zpětné tlaky.

Detail

Hypersil Gold
Thermo Scientific Hypersil GOLD kolony poskytují výbornou reprodukovatelnost, symetrii píků, zvýšenou citlivost a vylepšené rozlišení. Kolony jsou dostupné v mnoha typech náplní a velikosti částic.

Detail

Acclaim
Jsou kolony z vysoce čistého porézního sférického silikagelu, které nabízejí vysokou účinnost, symetrické píky a selektivitu. Velikost částic 2,2 µm, 3 µm a 5 µm.

Detail

Syncronis
Kolony z vysoce čistého silikagelu dostupné ve třech velikostech částic: 1,7 µm, 3 µm a 5 µm.

Detail

Hypercarb
Kolony ze 100% porézního grafitického uhlíku pro retence velmi polárních látek, vhodné pro aplikace při vysoké teplotě.

Detail

Hypersil BDS a Classical
Hypersil BDS a Hypersil Classical jsou kolony vhodné pro široké spektrum aplikací.

Detail

Předkolony a filtry
Předkolony a filtry chrání Vaši kolonu před poškozením a prodlužují její životnost.

Detail