Accucore Vanquish

O produktu

Kolona Accucore Vanquish je nová generace UHPLC kolon, která obsahuje 1,5µm částice s pevným jádrem. Kombinací pevného jádra a malé velikosti částic dochází ke zvýšení chromatografické účinnosti. Vysoká účinnost je vhodná pro velmi složité směsi vzorku a je zachována i při vysokých průtocích, které umožňují velmi rychlé separace.

Hlavní výhody

  • Excelentní chromatografická účinnost
  • Vysoká rychlost
  • Výborné rozlišení
  • Extra reprodukovatelnost

Jaký je vztah mezi zpětným tlakem a účinnosti?

Zpětný tlak je závislý na velikosti částic, kdy s klesající velikostí částic také roste zpětný tlak v kolonách. UHPLC kolony Accucore Vanquish dosahují lepší účinnosti bez rostoucího zpětného tlaku (Obr. 1)

Accucore%20Vanquish%20obr_1.png

Obr. 1Porovnání tlaků na kolonách Accucore Vanquish 1,5 μm, Accucore 2,6 μm a plně porézní koloně 1,7 μm při průtokové rychlosti 50–700 µl/min

Kolonu Accucore Vanquish lze využít pro monitorování herbicidů, které se používají při ochraně potravinářských plodin a dochází k nevyhnutelnému vyplavování z půdy do vodních zdrojů. 

UHPLC kolony Accucore Vanquish umožňují rychlé separace komplexních vzorků při nízkých koncentracích a s lepším chromatografickým rozlišením. Chromatogramy (Obr. 2) ukazují výhody převedení metody z kolony o velikosti částic s pevným jádrem 2,6 µm na 1,5 µm. Separace 18 herbicidů bylo dosaženo o 40 % rychleji na koloně Accucore Vanquish 1,5 µm v kombinaci se systémem Vanquish UHPLC. Tato aplikace demonstruje výhody použití kolony Accucore Vanquish C18 1,5 µm pro analýzu herbicidů. Metoda přináší separaci 18 herbicidů za méně než 6 minut.

Vanquish_graf_pesticidy.png

anal%C3%BDza%20pesticid%C5%AF_.png

Obr. 2Výhody převedení metody separace 18 herbicidů z kolony o velikosti částic s pevným jádrem 2,6 µm na 1,5 µm


Více informací: thermofisher.com/accucore