Accucore C18

O produktu


Kolonu  Accucore C18 lze použít k separaci široké škály analytů. S designem pevného jádra, těsnou distribucí částic a jednotným plněním mají kolony Accucore ekvivalentní výkonnost jako kolony s částicemi pod 2 µm, a přesto generují jen zlomek zpětného tlaku. Nižší zpětný tlak eliminuje požadavek na systém UHPLC s maximálním tlakem >600 bar. Pokud se však používá systém UHPLC, nižší tlak snižuje opotřebení přístroje. 

Kolony Accucore je tedy možné použít jak s HPLC, tak s UHPLC systémy. 


Hlavní výhodyAccucore%20C18_technicka%20specifikace.p

  • Optimální retence nepolárních sloučenin
  • Mechanismus hydrofóbní interakce
  • Separace široké škály analytů


Accucore%20C18_graf.png
Accucore_C18_graf1.png


Obr.1 : Analýza herbicidů na koloně Accucore C18 2,6µm, 50mm × 2,1mm
 

Více informací: thermofisher.com/accucore