Accucore Phenyl-Hexyl

O produktu

Kolona Accucore Phenyl-Hexyl je založena na technologii pevného jádra. Tyto kolony poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zvýšeného zpětného tlaku.

Řetězec C6 ve fázi Fenyl-Hexyl vykazuje klasickou retenci a selektivitu na reverzní fázi, zatímco fenylový kruh poskytuje speciální selektivitu, a to interakci s polárními skupinami rozpuštěných látek. Výsledkem je vícemodální (mixed-mode) separační mechanismus.

Snížená hydrofobicita této fáze je ideální pro separaci vysoce nepolárních sloučenin.

Fenyl-hexylová fáze je vhodná pro komplexní vzorky, kde jsou na konvenční alkylové fázi píky dobře rozlišeny, ale na fenylové fázi nikoliv. Nebo naopak pokud jsou píky dobře rozlišeny na fenylové fázi, ale na alkylové fázi rozlišeny nejsou.


Hlavní výhody


  • Vícemodální (mixed-mode) selektivita ideální pro aromatické a středně polární analyty
  • Vylepšená π–π interakce s aromáty
  • Mírná hydrofobicita  
 Obr.2%20Acc_Phenyl-Hexyl.png 

Obr.1_graf.png  Obr.1_graf_druhacast.png 

Obr. 1 - Analýza beta-agonistů, léků uvolňujících svaly dýchacích cest, na koloně Accucore Phenyl-Hexyl 2,6µm, 100mm × 2,1mm

Více informací naleznete: thermofisher.com/accucore