Accucore Biphenyl

O produktu

Kolona Accucore Biphenyl se řadí mezi kolony s technologií pevného jádra. Díky částicím s pevným centrálním jádrem a porézním povrchem dosahují excelentních výsledků.

Kolony s fází C18 obecně nabízejí možnost bezproblémové separace celé řady analytů. Nicméně existují situace, kdy je pro separaci aromatických a středně polárních látek vyžadována alternativní chemie kolony. Chemie kolon Accucore Biphenyl nabízí komplementární selektivitu k chemii C18 kolon a schopnost separovat izomerní sloučeniny jako jsou návykové látky a steroidy.

Kolona Thermo Scientific Accucore Biphenyl je založená na technologii pevného jádra a díky optimalizovanému procesu plnění nabízí vynikající robustnost v různých matricích. Tyto kolony poskytují rychlé separace s vysokým rozlišením bez zvýšeného zpětného tlaku a optimální separace v methanolovém gradientu.


Technicka_specifikace_Biphenyl.pngHlavní výhody

  • Kompatibilita se 100% vodnou mobilní fází
  • Nižší protitlaky (bez nutnosti UHPLC)
  • Mimořádná stabilita kolony po celou dobu životnosti
  • Vynikající reprodukovatelnost mezi jednotlivými šaržemi
  • Robustní kolona pro různé druhy matric
Stanoven%C3%AD%20opioid%C5%AF_Biphenyl_t
Stanoven%C3%AD%20opioid%C5%AF_Biphenyl.p

Obr.1Analýza běžných léků proti bolesti (opioidy) na koloně Accucore Biphenyl 2,1×50 mm


Více informací: thermofisher.com/accucore