Chromatografie a MS

Chromatografie je jedna z klíčových separačních technik využívaná jak v analytické chemii, tak i syntéze látek, jejich purifikaci a izolaci. Sledované látky proudící v mobilní fázi (plyn, kapalina) rozdílně interagují s fází stacionární, jež je umístěna v koloně a dochází tak k jejich dělení.