Accucore Polar Pemium

O produktu

Kolony Thermo ScientificTM Accucore Polar Premium patří do skupiny kolon s technologií pevného jádra. Poskytují rychlou a účinnou separaci polárních i nepolárních analytů s vynikajícím rozlišením píku. Kolona obsahuje robustní částice s velikostí 2,6µm. 
Kolony Accucore Polar Premium jsou vysokoúčinné silikagelové kolony s modifikovanou amidovou skupinou a jsou kompatibilní se 100% vodnou mobilní fází.
Selektivita při separaci na koloně je vynikající. Hlavní a vedlejší komponenty jsou odseparovány za izokratických podmínek za méně než 3 minuty, zatímco klasické C18 kolony tyto komponenty odseparovat nedokáží viz chromatogram níže (Obr.1)

Polar_Premium_technic.png
Hlavní výhody

  • vysokoúčinná separace bez zvýšeného zpětného tlaku
  • stabilní v širokém rozmezí pH (1,5-10)
  • kompatibilní se 100% vodnou mobilní fázíPolar_Premium_graf.pngPolar_Premium_graf_spec.png
Obr 1: Analýza aktivních látek obsažených v kurkumě - kurkuminoidů.  

Více informací: thermofisher.com/accucore