Inverzní chromatografie

SEA – Surface Energy Analyser
Přístroj SEA je zařízením pro charakterizaci povrchových a sorpčních vlastností pevných částic, prášků, vláken a filmů, a to bez nutnosti ošetření materiálu před měřením.

Detail

Inverzní chromatografie je vysoce citlivá fyzikální metoda používaná při analýze povrchů pevných látek. Role stacionární a mobilní fáze je obrácená v porovnání s klasickou plynovou chromatografií. Plyn je v tomto případě vstřikován do kolony tyčového tvaru, ve které se nachází známý pevný vzorek. Během experimentu je plyn vstříknut do kolony tlakovým pulzem nebo kontinuálně a pomocí FID detektoru je stanoven retenční čas plynu. Na základě změn retenčního času v závislosti na typu plynu, velikosti jeho molekul, koncentraci plynu, teplotě kolony nebo vlhkosti je možné odečíst značné množství parametrů.