SEA - Surface Energy Analyser

O produktu

Inverzní chromatograf – analyzátor povrchové energie (iGC-SEA) je ideálním zařízením pro charakterizaci povrchových a sorpčních vlastností pevných částic, prášků, vláken a filmů bez nutnosti ošetření materiálu před měřením.

U inverzní chromatografie  je plyn vstřikován do kolony tyčového tvaru (d = 3-5 mm, l = 30 cm), ve které se nachází známý pevný vzorek. Během experimentu je do kolony vstříknut tlakový pulz nebo konstantní koncentrace známého plynu a pomocí FID detektoru je stanoven retenční čas tohoto plynu. Na základě změn retenčního času v závislosti na typu plynu, jeho koncentraci, velikosti jeho molekul a teplotě kolony nebo vlhkosti lze stanovit hodnoty povrchové energie, a to jak disperzní, tak i acidobazickou složku, změřit velikost povrchu, sorpční tepla, teplotu skelného přechodu a celou řadu dalších parametrů.

Systém iGC-SEA nabízí inovovaný patentovaný systém vstřikování, který generuje přesné tlakové pulzy zvoleného rozpouštědla v širokém rozmezí koncentrací. Výsledkem jsou přesně stanovené izotermy za různých podmínek, pomocí nichž lze sestavit mapu distribuce heterogenity povrchové energie. Chromatograf disponuje 12 zásobníky a umožňuje využití široké škály polárních i nepolárních rozpouštědel. Dvě samostatné kolony jsou nezávisle temperovány v rozmezí 15-150 °C.

iGC-SEA umožňuje regulovat vlhkosti uvnitř kolony a umožňuje tak sledování změn vzorků jí způsobených, jako je teplota vlhkostí indukovaného skelného přechodu, specifický povrch dle BET, povrchová energie, smáčivost, přilnavost a soudržnost. Jedinečný a uživatelsky přívětivý software pro analýzu dat byl speciálně navržen pro stanovení heterogenity povrchové energie, analýzu vlastností izoterem a odvozených fyzikálních termodynamických veličin. Software obsahuje řadu předdefinovaných extrapolací a analýz naměřených dat.

iGC-SEA je využitelná pro celou řadu aplikací:

 • Farmaka, APIs
 • Kosmetika a produkty osobní péče
 • Potravinové produkty a doplňky
 • Minerály a uhlí
 • Stavební materiály
 • Aroma, parfémy
 • Přírodní a syntetická vlákna
 • Biopolymery
 • Nátěry a tenké filmy
 • Katalyzátory
 • Polymery, plniva, kompozity
 • Mikroporézní materiály

Odkaz:  https://www.surfacemeasurementsystems.com/products/igc-sea/