Molekulární spektroskopie

CD mikrodestičkový analyzátor - EKKO™
První, velkokapacitní, mikrodestičkový reader využívající UV-VIS cirkulární dichroizmus. EKKO™ může analyzovat 96 vzorků, při jedné vlnové délce, za méně než 2 minuty.

Detail

NMR picoSpin-45 MHz
Využívat sílu spektroskopie NMR mohli vždy jen ti vyvolení - dnes to můžete být i vy, demokratizace NMR startuje! FT-NMR spektrometr picoSpin-45 MHz.

Detail

NMR picoSpin-80 MHz
FT-NMR spektrometr picoSpin-80 MHz: mistrovský instrument ve stolním uspořádání do každé laboratoře. Hranice fourierovských spektrometrů s permanentním magnetem se posunuje!

Detail

UV-VIS řady Evolution
Dvoupaprskové UV-Vis spektrofotometry s konstantní i proměnou šířkou štěrbiny a širokou nabídkou příslušenství pro každou aplikaci, náročné rutinní analýzy i vědecký výzkum.

Detail

UV-VIS řady Genesys
Spektrofotometry, které přináší přesné a spolehlivé výsledky. Jednoduché ovládání, rozsáhlé příslušenství, robustní a zároveň kompaktní design, volitelně s nebo bez zabudované tiskárny, šestipolohový měnič kyvet již ve standardní konfiguraci.

Detail

VIS řady Spectronic
Spectronic 200 Vis spektrometr je navržen zejména pro potřeby výukové a pro základní úlohy rutinních kontrolních a analytických laboratoří. Jde o cenově dostupný přístroj, který ve své třídě nabízí neobvyklý rozsah funkcí a schopností. Umožňuje rychlé skenování optických veličin v rozsahu dostupných vlnových délek (340 – 1000 nm), multistandardové kvantitativní analýzy.

Detail

Robotický spektrometr Gallery
Automatizace v analýze vod a nápojů. Robotický spektrometr Gallery a Gallery Plus je přístroj pro zautomatizování rutinních analýz v oblasti vod a nápojů. Tento diskrétní přístroj dávkuje do vzorku reagencie, inkubuje, měří absorbanci a vyhodnocuje dle automaticky naměřené kalibrační křivky. Přístroj je schopen též vzorek předředit anebo doředit, pokud se absorbance vzorku pohybuje mimo nastavenou kalibrační křivku. Pro měření využívá plastové mikrokyvety.

Detail

Mikroobjemový spektrofotometr Nanodrop
Spektrofotometry a fluorospektrometry umožňující měření DNA, RNA a proteinů v mikrolitrových objemech vzorku, UV-Vis spektrum již od 190 nm, CCD detektor s 2048 elementy u Nanodropu ONE/ONEc/2000/2000c/8000/3300.

Detail

Cirkulární dichroismus a rychlé kinetické metody
MOS-500 vše co očekáváte od CD spektrometru, rychlost - citlivost - stabilita – modularita - nízké provozní náklady – snadné ovládání. Standardní detekční módy: CD/Absorbance/HV, Fluorescence, FD/CD, Fluorescence anisotropy, polarization, LD, HPLC-CD. Volitelně lze rozšířit o NIR-CD, ORD, DR-CD, Stopped-flow and titration, Emission fluorescence. Patentovaný trojstupňový systém výběru vlnových délek odstraňuje limity tradičních, hranolových monochromátorů.

Detail

Joliotův spektrometr JTS-150, spektrometr pro studium fotosyntézy
JTS-150 je „LED pump-probe“ spektrometr navržený a konstruovaný pro studium procesů spojených s přenosem elektronu (electron transfer studies) ve fotosyntetizujících organizmech, sledováním změn fluorescence nebo absorbance. JTS-150 je určen pro studium rychlé kinetiky fotokatalytických reakcí v mikrosekundové časové škále. Zásadním inovativním rysem JTS-150 je možnost souběžně využívat měření na více vlnových délkách, až devět, a tedy současně realizovat multireakční studie.

Detail

Molekulární spektroskopie

Vyberte si flexibilní, přesné a výkonné spektrometry nové generace, cenově dostupné přístroje pro výukové potřeby i pro kontrolní a analytické laboratoře i spolehlivé spektrofotometry s jednoduchým ovládáním.