HPLC

Vanquish UHPLC
Separace analytů ve složitých matricích se stává mnohem jednodušší: představujeme nový Thermo Scientific Vanquish UHPLC systém! Nová generace, nový standard, 1500 bar!

Detail

Vanquish Core HPLC
Vanquish Core, vůdce smečky - nová dimenze rutinních HPLC! Tlak 700 bar až do průtoků 10 ml/min, nepřeberné množství detektorů, jedinečně parametry, unikátní SW Chromeleon.

Detail

UltiMate 3000 - Bio RS
Sestava inertní a biokompatibilní vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu.

Detail

UltiMate 3000 - RSLC nano
Sestava vysokoúčinné kapilární kapalinové chromatografie s průtoky od 20 nl/min do 50 ul/min a tlaky až 800 bar v izokratickém i gradientovém režimu pro proteomické, metabolomické a bioanalytické studie.

Detail

UltiMate 3000 - x2 Dual RSLC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s duálním gradientovým čerpadlem, které generuje dvě nezávislé mobilní fáze s tlaky až 1034 bar (pro průtoky až do 8 ml/min). Tato možnost otevírá prostor k modifikacím typu tandemových, paralelních a 2D experimentů v U-HPLC režimu (či Rapid Separation).

Detail

UltiMate 3000 - RSLC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu. Verze Rapid Separation disponuje špičkovým autosamplerem, samostatným termostatem kolon a celou řadou detektorů, jejichž vzorkovací frekvence převyšuje U-HPLC standard.

Detail

UltiMate 3000 - x2 Dual LC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s duálním gradientovým čerpadlem, které generuje dvě nezávislé mobilní fáze s tlaky až 620 bar (pro průtoky až do 10 ml/min). Tato možnost otevírá prostor k modifikacím typu tandemových, paralelních a 2D experimentů.

Detail

UltiMate 3000 - Standard
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 620 bar s průtoky až do 10 ml/min v izokratickém i gradientovém režimu. Verze standard disponuje špičkovým autosamplerem, samostatným termostatem kolon a celou řadou detektorů.

Detail

UltiMate 3000 - Basic Automated
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 620 bar s průtoky až do 10 ml/min v izokratickém i gradientovém režimu, s manuálním nástřikem či autosamplerem s integrovaným termostatem kolon a celou řadou detektorů.

Detail

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPLC (high-performance liquid chromatography) založená na systémech Ultimate 3000 a Vanquish splňuje kritéria pro rutinní provoz i náročný výzkum.