Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

Vanquish Core HPLC
Vanquish Core, vůdce smečky - nová dimenze rutinních HPLC! Tlak 700 bar až do průtoků 10 ml/min, nepřeberné množství detektorů, jedinečně parametry, unikátní SW Chromeleon.

Detail

VANQUISH FLEX UHPLC
Vanquish Flex, jedinečná flexibilita a výkon – špičkový pomocník při vývoji metod! Tlak 1000 bar, průtoky až 8 ml/min, binární a kvartérní systém.

Detail

VANQUISH HORIZON UHPLC
Vanquish Horizon, bezkonkurenční citlivost detekce – nový rozměr výzkumných HPLC! Tlak 1500 bar, průtoky až 5 ml/min, binární systém, jedinečná přesnost a správnost analýz.

Detail

Vanquish Neo nanoHPLC
Vanquish Neo, jedinečnost nízkých průtoků - nová platforma moderních nanoHPLC! Tlak 1500 bar průtoky od 1 nl/min po 100 ul/min bez jakýchkoliv přestaveb.

Detail

VANQUISH DUO
Vanquish Duo, jedinečné rozšíření možností analýz Vašeho HPLC! Duální nebo tandemový systém, inverzní gradient nebo analýza na dvou MS detektorech – zde není nic nemožné!

Detail

Evosep One
Evosep díky propracované přípravě vzorků a vysoce reprodukovatelné separaci jeho klíčových analytů přenáší proteomické a metabolomické analýzy do robustní a rychlé praxe klinických studií.

Detail

UltiMate 3000 - Bio RS
Sestava inertní a biokompatibilní vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu.

Detail

UltiMate 3000 - x2 Dual RSLC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s duálním gradientovým čerpadlem, které generuje dvě nezávislé mobilní fáze s tlaky až 1034 bar (pro průtoky až do 8 ml/min). Tato možnost otevírá prostor k modifikacím typu tandemových, paralelních a 2D experimentů v U-HPLC režimu (či Rapid Separation).

Detail

UltiMate 3000 - RSLC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu. Verze Rapid Separation disponuje špičkovým autosamplerem, samostatným termostatem kolon a celou řadou detektorů, jejichž vzorkovací frekvence převyšuje U-HPLC standard.

Detail

UltiMate 3000 - x2 Dual LC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s duálním gradientovým čerpadlem, které generuje dvě nezávislé mobilní fáze s tlaky až 620 bar (pro průtoky až do 10 ml/min). Tato možnost otevírá prostor k modifikacím typu tandemových, paralelních a 2D experimentů.

Detail

UltiMate 3000 - Standard
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 620 bar s průtoky až do 10 ml/min v izokratickém i gradientovém režimu. Verze standard disponuje špičkovým autosamplerem, samostatným termostatem kolon a celou řadou detektorů.

Detail

UltiMate 3000 - Basic Automated
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 620 bar s průtoky až do 10 ml/min v izokratickém i gradientovém režimu, s manuálním nástřikem či autosamplerem s integrovaným termostatem kolon a celou řadou detektorů.

Detail

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, UHPLC)

Jaký je princip kapalinové chromatografie? Kapalinová chromatografie ( HPLC , UHPLC ) je separační technika, jejíž princip je založen na oddělování rozpustných sloučenin (analytů) v kapalinovém roztoku pomocí jejich interakcí s pevnou stacionární fází (kolonou) a pohybem kapalné fáze (mobilní fáze).

S použitím rozličných stacionárních fází (reverzní fáze, HILIC, iontově výměnná) a detekčních systémů kapalinového chromatografu (UV, MS, RI, FLD, elektrochemické) nachází uplatnění v celé řadě aplikací od stanovení organických polutantů v životním prostředí, přes kvantifikaci účinné látky a nečistot ve farmaceutických produktech až po proteomické a metabolomické výzkumy.

VANQUISH HORIZON UHPLC

VANQUISH HORIZON UHPLC

Vysokoúčinné kapalinové chromatografy

HPLC (high-performance liquid chromatography) založená na systémech Ultimate 3000 a Vanquish splňuje kritéria pro rutinní provoz i náročný výzkum.