Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

ISQ 7610 JEDNODUCHÝ KVADRUPOL
ISQ jednoduchý kvadrupol – nejkomfortnější přístroj na trhu, který se pyšní unikátním způsobem vyjímání iontového zdroje a kolony bez zavzdušnění systému.

Detail

TSQ 9610 TROJITÝ KVADRUPOL
Trojitý kvadrupol je nejjednodušší způsob k dosažení nižších detekčních limitů s minimální úpravou vzorku za použití SRM (selected reaction monitoring).

Detail

GC - Orbitrap Exploris
V letošním roce byla uvedena na trh nová série Orbitrapů ve spojení s plynovým chromatografem.

Detail

Plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem

GC-MS je zkratka pro plynovou chromatografii s hmotnostní spektrometrií (Gas Chromatography-Mass Spectrometry). Tato metoda umožňuje rozdělit složky směsi a následně je identifikovat pomocí hmotnostní spektrometrie. GC-MS je velmi citlivá metoda, která umožňuje detekovat i velmi malé množství látek v komplexních směsích. Díky tomu se GC-MS používá v mnoha oblastech, jako jsou například potravinářský průmysl, farmacie, chemický průmysl a ochrana životního prostředí, často se také používá k analýze organických sloučenin v plynné fázi.

ISQ 7610

Kvadrupol ISQ 7610 se pyšní unikátním způsobem vyjímání iontového zdroje a možností výměny kolony bez zavzdušnění systému a je nabízen pro měření přes celé spektrum látek v rozšířeném hmotnostního rozsahu 1,2 – 1100 u. Pokročilá elektronika dovoluje ISQ získávat a ukládat naměřená data v maximální možné a potřebné rychlosti pro všechny reálné aplikace.

ISQ 7610 nabízí chemickou ionizaci včetně PCI pro potvrzení molekulové hmotnosti, NCI pro rozšíření selektivity a citlivosti, PPINICI pro střídání PCI a NCI scanů v jednom nástřiku, s možnost volby různých typů nástřiků a to jak klasických, tak velkoobjemových.

Zařízení je skvěle doplněné ovládacím softwarem Chromeleon a Trace Finder, které k dispozici pro rutinní analýzy, ale také pro analýzy životního prostředí, bezpečnost potravin, klinický výzkum, nebo forensní toxikologii.

ISQ%207610%20I.png
Kvadrupol ISQ 7610

Orbitrap Exploris GC


Orbitrap pro oblast plynové chromatografie GC-Orbitrap Exploris nabízí širokou škálu aplikací v oblasti plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Mezi aplikace patří například analýza pesticidů v potravinách, analýza znečištění ovzduší, analýza znečištění vody a mnoho dalších.

Díky svému vysokému rozlišení je přístroj Thermo Orbitrap Exploris přístroj s velmi vysokou selektivitou i citlivostí. K dispozici je jak varianta s kvadrupolem, tak i bez něj, ocení ho tedy každá laboratoř, která nevyužije k práci kvadrupolovou fragmentaci.