Dynamická sorpce par a plynů

DVS Intrinsic Plus
DVS Intrinsic Plus je kompaktní, uživatelsky komfortní gravimetrický systém pro studium sorpce vodních par na pevných látkách, který se vyznačuje rychlým řízením teploty a vlhkosti.

Detail

DVS Adventure
DVS Adventure je gravimetrický systém určený pro studium sorpce a desorpce vodních par na pevných látkách umožňující rychlé měření dynamiky sorpce a desorpce.

Detail

DVS Resolution
DVS Resolution je gravimetrický systém určený pro studium sorpce a desorpce vodních par, organických rozpouštědel a/nebo sorpce plynu za atmosférického tlaku na pevných látkách.

Detail

DVS Discovery
DVS Discovery je pokročilý systém určený pro studium sorpce vodních par a/nebo organických rozpouštědel na pevných látkách, který umožňuje provedení dvou sorpčních experimentů současně.

Detail

DVS Endeavour
DVS Endeavour je pokročilý systém určený pro studium sorpce vodních par a/nebo organických rozpouštědel na pevných látkách, který nabízí provedení až pěti sorpčních experimentů současně.

Detail

DVS Vacuum
DVS Vacuum je duální gravimetrický sorpční analyzátor pro studium sorpce vodních nebo organických par a plynů (CO2, N2, NH3, H2S, argon).

Detail

DVS Vapor Pressure Analyser (VPA)
Vapor Pressure Analyser (VPA) je analyzátor tlaku par pevných látek, kapalin a olejů pomocí Knudsenovy efúzní cely.

Detail