Sorpce

SEA – inverzní chromatografie
Přístroj SEA je ideálním zařízením pro charakterizaci povrchových a sorpčních vlastností prášků, vláken, filmů a to bez nutnosti ošetření materiálu před měřením.

Detail

Surfer
Přístroj Thermo Scientific Surfer je novinkou za dosavadní Sorptomatic 1990. Princip je založen na volumetrické sorpci inertního, resp. reaktivního plynu na materiál v případě fyzikální sorpce, resp. chemické sorpce.

Detail

QSurf
Přístroj využívající dynamickou metodu měření BET izoterm. Poskytuje rychlé, jednoduché, přesné ekonomické stanovení měrných povrchů - jedno a vícebodová BET.

Detail

DVS Intrinsic
DVS Intrinsic kompaktní a uživatelsky komfortní systém určený pro studium sorpce vodních par na pevných látkách.

Detail

DVS Advantage
DVS Advantage je kompaktní a uživatelsky komfortní systém určený pro studium sorpce vodních par na pevných látkách. Mimo vodních par dokáže pracovat i s organickými rozpouštědly.

Detail

DVS Vacuum
DVS Vacuum je kompaktní a uživatelsky přívětivý systém určený pro studium vodních, organických par a plynů na pevných látkách, který sa vyznačuje velmi rychlo a přesnou kontrolou teploty a vlhkosti.

Detail

TPDRO 1100
TPDRO 1100 s detektorem TCD se jako kompaktní přístroj používá k nejběžnějšímu měření a charakterizaci katalyzátorů jako TPD, TPR, TPO a pulzní chemisorpci stejně jako k jednobodovému stanovení B.E.T.

Detail

GraviSorp 120
Nový automatický gravimetrický analyzátor založen na metodě sorpce vodních par vodních je efektivním řešením pro stanovení isoterm vodních par pro výzkum a kontrolu kvality. Kompletní automatické měření procesů spolu s precizními vahami, širokým rozsahem podmínek a uživatelsky přívětivým softwarem z něj činí ideální přístroj pro vysoký výkon s minimální údržbou a náklady.

Detail

PSA
PSA Pressure Swing Adsoprtion je metoda pro studium separace plynů. Jedná se o unikátní metodu, která umožňuje podrobně charakterizovat materiály a procesy. Zařízení umožňuje testovat vzorky v širokém rozsahu průtoku plynu, teploty, tlaku a podtlaku.

Detail