Accucore

Přivítejte jaro a šetřete čas i peníze s HPLC kolonami Accucore! Využijte naši jarní akci a objednejte kolony Accucore se slevou 20%, navíc díky technologii pevného jádra zkrátíte čas analýzy a snížíte spotřebu rozpouštědel. 

Založené na nejmodernější technologii pevného jádra, kolony Thermo Scientific Accucore poskytují unikátní chromatografické řešení pro zvýšení výkonu laboratoře a účinnosti separace. Kolony jsou dostupné v širokém rozsahu fází a jsou kompatibilní téměř se všemi HPLC systémy.

HPLC kolony Accucore: Klíčové prvky technologie pevného jádra

Obr. 1 - Klíčové prvky technologie pevného jádra.

Faktory ovlivňující účinnost chromatografické separace jsou odpor proti přenosu hmoty, vířivá (turbulentní) difuze v mobilní fázi, axiální difuze v mobilní fázi, tedy C, B a A členy van Deemterovy rovnice.

vzorec

Kde H je výškový ekvivalent teoretického patra, B je vířivá difuze, B je axiální difuze a u je lineární rychlost mobilní fáze.

HPLC kolony Accucore: Minimalizace odporu proti přenosu

Obr. 2 – Minimalizace odporu proti přenosu hmoty díky technologii pevného jádra.

Odpor proti přenosu hmoty je minimalizován stavbou částic s technologií pevného jádra, protože rozsah difuze je limitován hloubkou vnější porézní vrstvy.  Účinek této minimalizace je nejsilnější u větších molekul. Design částic s pevným jádrem snižuje množství mobilní fáze v koloně, což vede ke snížení mrtvého objemu a menší podélné difuzi. Tento efekt lze sledovat při nižších časech t 0 získaných pomocí kolon Accucore v porovnaní s kolonami stejného rozměru s plně porézními částicemi.

Přísná kontrola velikosti částic a automatizovaný proces plnění, které jsou využívány pro HPLC kolony Accucore vedou k výrobě kolon těsnou, vysoce uniformní náplní, která minimalizuje vířivou difuzi.

HPLC kolony Accucore: Standardní náplň

Obr. 3 – Standardní náplň v porovnání s těsnou a vysoce uniformní náplní kolon Accucore.

Částice s pevným jádrem o průměru 2,6 µm generuji nižší zpětný tlak než plně porézní částice menší než 2 µm.

HPLC kolony Accucore: Porovnání van Deemterovy křivky

Obr. 4 – Porovnání van Deemterovy křivky pro porézní částice 5 µm, 3 µm, pod 2 µm a částice s pevným jádrem 2,6 µm.

Rychlejší než 5 µm a 3 µm

Použitím kolon Accucore může být dosaženo excelentní separace v kratším čase. Obrázek níže ukazuje, jak zvýšení průtoku při zachování účinnosti a tudíž rozlišení, může být čas analýzy snížen na třetinu a náklady na rozpouštědla 7krát.

HPLC kolony Accucore: Srovnání separací

Obr. 5 – Srovnání separací na různých kolonách s porézními částicemi o velikosti 5 µm, 3 µm a kolony Accucore s částicemi 2,6 µm.

Kratší kolony pro ještě rychlejší separaci

Separační síla kolon Accucore znamená, že při použití kratších kolon lze zachovat přijatelné rozlišení s ještě větším nárůstem výkonu a snížením nákladů.  S kolonou o délce 50 mm dosáhnete dostatečné separace s dvojnásobnou produktivitou a polovičními náklady.

HPLC kolony Accucore: Porovnání separace

Obr. 6 – Porovnání separace na kolonách o délce 50 mm a 100 mm.

Srovnatelná výkonnost s částicemi pod 2 µm s nižším zpětným tlakem

S designem pevného jádra, těsnou distribucí částic a jednotným plněním mají kolony Accucore ekvivalentní výkonnost jako kolony s částicemi pod 2 µm, a přesto generují jen zlomek zpětného tlaku. Nižší zpětný tlak eliminuje požadavek na systém UHPLC s maximálním tlakem >600 bar. Pokud se však používá systém UHPLC, nižší tlak snižuje opotřebení přístroje. Kolony Accucore je tedy možné použít jak s HPLC tak s UHPLC systémy. 

HPLC kolony Accucore: Porovnání separace

Obr. 7 – Porovnání separace na koloně s plně porézními částicemi menšími než 2 µm a na koloně Accucore s částicemi o velikosti 2,6 µm.

Jednoduchý transfer metody

Rychlá HPCL analýza je často provázená použitím menšího objemu kolony. Pro transfer metory na kolonu s nižším objemem je třeba pár jednoduchých kroků:

  • Přizpůsobení průtoku – K zachování rychlosti průtoku mezi původní a novou metodou je potřeba počítat s velikostí částic a jejich geometrií.
  • Přizpůsobení nástřikového objemu – Je potřeba zachovat konstantní poměr mezi nástřikovým objemem a objemem kolony.
  • Přizpůsobení profilu gradientu – Je potřeba zachovat konstantní poměr objemů kolony a gradientových segmentů.

Jednoduchý nástroj pro převod metody naleznete zde .

Využije akční nabídku a objednejte HPLC kolony Accucore se slevou 20%! Akce je platná na území ČR v CZK do 21.6.2018. S žádostí o cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat emailem: pliskova@pragolab.cz .

Kolony Accucore jsou dostupné v mnoha různých fázích a rozměrech:

Kolona Velikost částic Délka (mm) 2.1 mm ID 3.0 mm ID 4.6 mm ID
Accucore C18 2.6 μm 30 17126-032130 17126-033030 17126-034630
50 17126-052130 17126-053030 17126-054630
100 17126-102130 17126-103030 17126-104630
150 17126-15213 17126-153030 17126-154630
4 μm 50 74104-052130 74104-053030 74104-054630
100 74104-102130 74104-103030 74104-104630
150 74104-152130 74104-153030 74104-154630
250 74014-525130 74104-253030 74104-254630
Accucore Vanquish C18+ 1.5 μm 50

27101-052130

- -
100 27101-102130 - -
150 27101--152130 - -
Accucore RP-MS 2.6 μm 30 17626-032130 - -
50 17626-052130 17626-053030 17626-054630
100 17626-102130

17626-103030

17626-104630

150 17626-152130 17626-153030 17626-154630
Accucore C8 2.6 μm 30 17226-032130 - -
50 17226-052130 17226-053030 17226-054630
100 17226-102130 17226-103030 17226-104630
150 17226-152130 17226-153030 17226-154630
4 μm 50 74204-052130 74204-053030 74204-054630
100 74204-102130 74204-103030 74204-104630
150 74204-152130 74204-153030 74204-154630
250 74204-252130 74204-253030 74204-254630
Accucore aQ 2.6 μm 30 17326-032130 - -
50

17326-052130

17326-053030 17326-054630
100 17326-102130 17326-103030 17326-104630
150 17326-152130 17326-153030 17326-154630
Accucore Polar Premium 2.6 μm 50 28026-052130 28026-053030 28026-054630
100 28026-102130 28026-103030 28026-104630
150 28026-152130 28026-153030 28026-154630
250 28026-252130 - -
Accucore Phenyl-Hexyl 2.6 μm 30 17926-032130 - -
50 17926-052130 17926-053030 17926-054630
100 17926-102130 17926-103030 17926-104630
150 17926-152130 17926-153030 17926-154630
Accucore PFP 2.6 μm 30 17426-032130 - -
50 17426-052130 17426-053030 17426-054630
100 17426-102130 17426-103030 17426-104630
150 17426-152130 17426-153030 17426-154630
Accucore Phenyl-X 2.6 μm 50 27926-052130 27926-053030 27926-054630
100 27926-102130 27926-103030 27926-104630
150 27926-152130 27926-153030 27926-154630
250 27926-252130 - -
Accucore C30 2.6 μm 50 27826-052130 27826-053030 27826-054630
100 27826-102130 27826-103030 27826-104630
150 27826-152130 27826-153030 27826-154630
250 27826-252130 - -
Accucore HILIC 2.6 μm 30 17526-032130 - -
50 17526-052130 17526-053030 17526-054630
100 17526-102130 17526-103030 17526-104630
150 17526-152130 17526-153030 17526-154630
Accucore Urea-HILIC 2.6 μm 50 27726-052130 27726-053030 27726-054630
100 27726-102130 27726-103030 27726-104630
150 27726-152130 27726-153030 27726-154630
250 27726-252130 - -