výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání slova "spektrometr"

Bylo nalezeno 61 výsledků.

Nalezené zboží

Q Exactive řada Orbitrap
Řada vysoko-rozlišujících hmotnostních spektrometrů označených jako Q Exactive se vyznačuje společným prvkem, kterým je uspořádání Q-Orbitrap (MS/hrMS) s HCD kolizní celou.

Detail

TSQ 9000
Trojitý kvadrupol je nejjednodušší způsob k dosažení nižších detekčních limitů s minimální úpravou vzorku za použití SRM (selected reaction monitoring).

Detail

ITQ iontová past
ITQ iontová past spojená s plynovou chromatografií tvoří skvělou kombinaci nástroje pro strukturní analýzu i kvantitativní tandemovou MS

Detail

ICP-MS - iCAP RQ
Spolehlivý, produktivní a robustní ICP-MS pro náročné a rutinní laboratoře s velkou průchodností vzorků. Výjimečný, logicky řešený design umožňuje jednoduchá řešení úkolů v každodenním chodu laboratoře.

Detail

TOF-ICP-MS
icpTOF hmotnostní spektrometrie na bázi time of flight detekce pro ultrastopovou analýzu prvků v různých matricích, ale i ke speciační analýze, nebo měření nanočástic či pro spojení s laserovou ablací.

Detail

Acclaim Surfactant
Kolony Acclaim Surfactant patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Surfactant jsou vysokoúčinné speciální silikagelové kolony pro separaci anionických, nonionických, kationických a ampholytických tenzidů.

Detail

TSQ Fortis
Oceňovaná řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro rutinní aplikace v komplikovaných matricích s AIM (Active Ion Managament) technologií

Detail

SIFT-MS
SIFT-MS: Selected ion flow tube mass spektrometry - instrument s extrémně nízkým detekčním limitem pro analýzu plynných směsí bez nutnosti separace

Detail

UltiMate 3000 - RSLC nano
Sestava vysokoúčinné kapilární kapalinové chromatografie s průtoky od 20 nl/min do 50 ul/min a tlaky až 800 bar v izokratickém i gradientovém režimu pro proteomické, metabolomické a bioanalytické studie.

Detail

TSQ Quantis
Nová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro náročné aplikace při dosažení velmi nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích.

Detail

UltiMate 3000 - RSLC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu. Verze Rapid Separation disponuje špičkovým autosamplerem, samostatným termostatem kolon a celou řadou detektorů, jejichž vzorkovací frekvence převyšuje U-HPLC standard.

Detail

ICP-OES - iCAP PRO
iCAP PRO ICP-OES pro prvkovou analýzu v laboratořích s nižším průchodem vzorků. Pro snadné použití jsou připraveny defaultní optimalizované parametry, vhodná náhrada AAS.

Detail