Stellar

O produktu

Hybridní hmotnostní spektrometr Stellar kombinuje kvadrupólový hmotnostní analyzátor (QR5 Plus), který umožňuje izolaci prekurzoru až na 0,4 Th bez nutnosti provádět další ladění nebo izolaci. Klíčovou součástí je iontově koncentrační multipól (ICRM), který slouží jako kolizní cela s HCD fragmentací a zároveň akumuluje prekurzory a produktové ionty po HCD fragmentaci. 

Druhým analyzátorem a srdcem Stellaru je extrémně rychlá dvojtlaká lineární iontová past, která kombinuje vysokotlakou a nízkotlakou past pro maximální optimalizaci manipulace s ionty a jejich detekci. Vysokotlaká lineární iontová past slouží k ukládání a manipulaci s iontovými pakety pomocí rezonančních frekvencí k vysunutí nebo excitaci, což umožňuje synchronní výběr prekurzoru a/nebo fragmentaci pomocí CID. Vybrané produktové ionty MS2 mohou být navíc poslány zpět z vysokotlaké lineární iontové pasti do ICRM pro další disociaci a vznik iontů MS3 pomocí HCD. Produktové ionty MS3 jsou nakonec odeslány do nízkotlaké lineární iontové pasti k detekci. Nízkotlaká lineární iontová past se používá pouze pro detekci. Statický nízký tlak neutrálního plynu umožňuje extrémně rychlou ejekci iontů bez následné fragmentace při skenovacích rychlostech až 220 kDa/s.

Více informací najdete zde.