CD mikrodestičkový analyzátor - EKKO™

O produktu

Zatímco CD spektrometry jsou běžně dostupné již po dlouhou dobu, tak jako jiné spektrometry mohou měřit vždy jen jeden vzorek. CD Microplate Reader EKKO™ umožňuje „přečtení“ enantiometrické složení až 96 vzorků ve standardní 96ti jamkové laboratorní destičce za méně než 2 minuty, při jedné vlnové délce. CD reader eliminuje časově náročné operace spojené s přenosem vzorků z jamky do kyvety, proplachem kyvet a snižuje riziko kontaminací při práci s konvenčními CD spektrometry. K dispozici je i možnost měření při více vlnových délkách nebo i snímání plných CD spekter v rozsahu vlnových délek 185 nm – 850 nm. Předností jsou rovněž velmi kompaktní rozměry, 70 x 50 x 60 cm.

  • Vysoká kapacita a rychlost průchodu chirálních a CD vzorků
  • 96 plných spekter za méně, než 1 hodinu
  • 96 čtení při jedné vlnové délce za méně než 2 minuty
  • Skenování až k 185 nm
  • ¼ plochy na stole ve srovnání s konvenčním CD spektrometrem s autosamplerem
  • Ultranízká spotřeba N 2  ( 0,5l/min)
  • Rychlejší a levnější než HPLC
  • Rychlejší a snadnější než měření konvenčním CD spektrometrem
  • Detekční módy: CD a absorbance