TSQ Altis Plus

O produktu

Vydejte se vstříc těm nejnáročnějším kvantitativním úkolům a překonejte je s hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific™ TSQ Altis™ Plus, který funguje na bázi trojitých kvadrupólů. Díky vynikající rychlosti akvizice, zvýšené citlivosti, perfektní selektivitou a jedinečnou robustností vám tento MS systém poskytne bezprecedentní přesnost a preciznost pro low-level detekci a kvantifikaci sloučenin ve složitých matricích.

Více informací najdete zde.