TOF-ICP-MS

O produktu

Švýcarská firma TOFWERK, výrobce „Time of flight - TOF“ hmotnostních detektorů s nejvyšším hmotnostním rozlišením na světě, ve spolupráci se společností Thermo Fisher Scientific, přináší zařízení, které disponuje tím nejlepším ze dvou světů hmotnostních spektrometrů. Jedním světem je hmotnostní spektrometrie s kvadrupólovým (Q-MS) filtrem a druhým světem je detekce na základě měření doby letu (TOF). Zařízení využívá spolehlivou a robustní platformu Thermo Scientific iCAP RQ – vnášecí systém, plazmový ionizační systém, extrakční a iontová optika s bezúdržbovým angulárním deflektorem (viz obrázek). V řeči zkratek lze toto zařízení popsat jako TOF-ICP-MS , nebo jak uvádí výrobce icpTOF .

Obr. 1: Schéma TOF-ICP-MS

Obr. 1: Schéma TOF-ICP-MS, vlevo single kvadrupólové měření, vpravo TOF měření.

Celé zařízení je postaveno na ICP-MS spektrometru iCAP RQ výrobce Thermo Fisher Scientific. Tento stroj sám o sobě vyniká minimálními nároky na prostor (75x77 cm bez nutnosti garantovat přístup do zařízení ze zadní strany - Obrázek 1), dlouhodobou stabilitou (Obrázek 2) a bezúdržbovostí (z evakuované části je potřeba pravidelně měnit pouze detektor).

Obr. 2: TOF-ICP-MS (icpTOF)

Obr. 2: TOF-ICP-MS (icpTOF)

Obr. 3: ICP-MS iCAP RQ

Obr. 3: ICP-MS iCAP RQ

Přístroj lze s výhodou využít pro ultrastopovou analýzu prvků v různých matricích, ale i ke speciační analýze, nebo měření nanočástic a pro spojení s laserovou ablací. A právě pro analýzu nanočástic, nebo spojení s laserovou ablací lze instrumentaci icpTOF doporučit.

Obr. 4:Dlouhodobá stabilita pro různé prvky v pitné vodě

Obr. 4: Dlouhodobá stabilita pro různé prvky v pitné vodě

icpTOF spektrometr s detekcí iontů pomocí TOF detektoru, s platformou iCAP RQ, má řadu výhod:

  • Vysoká rychlost detekce, optimalizováno pro krátkodobé signály jako jsou individuální nanočástice, fluidní inkluze a body laserové ablace
  • Umožňuje realizovat chemické mapování až padesátkrát rychleji v porovnání s konvenčními hmotnostními spektrometry
  • Vždy všechny ionty – TOF hmotnostní analyzátor vždy zaznamenává celé hmotnostní spektrum
  • Přesné izotopové poměry – icpTOF měří simultánně všechny izotopy každých 30 µs
  • Vysoké hmotnostní rozlišení umožňuje „zapomenout“ na problém řady interferencí, např. na interference 34S+ a 18O16O+ nebo rozlišení forem, v nichž se prvek nachází, např. 197Au+ vs. 181Ta16O+
  • Potlačení dalších interferencí umožňuje unikátní technologie Thermo Scientific „Q-cell technology“ - kolizně reakční cela s možností diskriminace lehkých hmot

Příklady aplikací:

  • Hmotnostní kvantifikace nanočástic různého složení
  • Vysokorychlostní, multiprvkové mapování geologických vzorků
  • Analýza fluidních inkluzí v minerálech