Acclaim Surfactant

O produktu

Kolony Thermo ScientificTM Acclaim Surfactant patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Surfactant jsou vysokoúčinné speciální silikagelové kolony pro separaci anionaktivních, kationaktivních, neionogenních a amfoterních tenzidů. 
Kolona je kompatibilní s těkavými mobilními fázemi a rovněž s detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie, takže je ideální volbou pro stopovou analýzu surfaktantů v různých matricích včetně farmaceutických produktů a vzorků z životního prostředí. 


Hlavní výhody

  • Ideální selektivita pro separace anionických, kationických, neionogenních a ampholytických tenzidů
  • Excelentní tvar píků kationických surfaktantů
  • Vylepšené rozlišení pro ethoxylované tenzidy
  • Kompatibilní s mobilními fázemi s vysokým podílem vodné složky
  • Metody kompatibilní s různými detektory
  • Široké množství aplikací

Tenzidy jsou široce používané v průmyslu, zemědělství a farmacii, v produktech jako jsou pesticidy, prací prášky, ropné produkty, kosmetické přípravky a léčiva. Jejich separace a identifikace může být náročným úkolem z důvodu jejich rozmanitosti a komplexnosti matric. Analýza surfaktantů je běžně prováděna pomocí HPLC, nejčastěji reverzní fází, nebo iontovou výměnou, v závislosti na aplikaci může být použita i normální fáze a gelová chromatografie. Ačkoli je pro analýzu povrchově aktivních látek vhodných mnoho HPLC kolon, Acclaim Surfactant byly navrženy speciálně pro analýzu všech typů tenzidů v jednom nástřiku.


Kompatibilita s různými detektory

Díky jednoduchosti použití a citlivosti je měření absorbance v oblasti UV nejpopulárnější metodou detekce v HPLC. Stinnou stránkou tohoto přístupu je nutnost přítomnosti chromoforu, který mnoho surfaktantů neobsahuje. 

Měření změny indexu lomu (refraktometrický detektor, RI) je univerzální detekční metoda, díky níž je možné detekovat všechny analyty, avšak není kompatibilní s gradientovou elucí, vykazuje nízkou citlivost, a tudíž se používá v případech, kdy není možný jiný typ detekce.

Odpařovací detektor rozptylu světla (Evaporative Light Scattering Detectors, ELSD) je nejen univerzální typ detekce, ale je i kompatibilní s gradientovou elucí a ve srovnání s RI je mnohem citlivější. Navíc metody vyvinuté na ELSD mohou být velmi snadno převedeny na LC-ESI-MS, protože oba typy detektorů mají stejné požadavky na mobilní fázi.

Hmotnostní spektrometr je v podstatě citlivá a univerzální metoda detekce, která se stala široce používaným nástrojem pro charakterizaci organických sloučenin Měkké ionizační techniky, jako ionizace elektrosprejem (ESI), rozšířily možnosti využití MS detekce pro analýzu tenzidů. 

Pro analýzu surfaktantů je rovněž možné použít vodivostní detektor, využívá se především při analýze stopových množství ionogenních tenzidů ve složitých matricích.


Acclaim_Surfactant_graf_popis.png

Acclaim_Surfactant_graf_.pngObr.1: Analýza surfaktantů na koloně Acclaim Surfactant, 5µm, 150×4,6mm


Více informací: thermofisher.com/acclaim