výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání slova "spektrometr"

Bylo nalezeno 68 výsledků.

Nalezené zboží

Joliotův spektrometr JTS-150, spektrometr pro studium fotosyntézy
JTS-150 je „LED pump-probe“ spektrometr navržený a konstruovaný pro studium procesů spojených s přenosem elektronu (electron transfer studies) ve fotosyntetizujících organizmech, sledováním změn fluorescence nebo absorbance. JTS-150 je určen pro studium rychlé kinetiky fotokatalytických reakcí v mikrosekundové časové škále. Zásadním inovativním rysem JTS-150 je možnost souběžně využívat měření na více vlnových délkách, až devět, a tedy současně realizovat multireakční studie.

Detail

Automatický diskrétní spektrometr
Automatický spektrometr Gallery a Gallery Plus je určen pro stanovení anorganických iontů ve vodách anebo cukrů, kyselin, vitamínů a podobných látek v nápojích typu pivo, víno či džus.

Detail

ARL Perform´X WD-XRF spektrometr
Sekvenční vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) pro rychlé analýzy až 90 prvků prakticky v každém kapalném nebo pevném vzorku.

Detail

ARL Optim´X WD-XRF spektrometr
Kompaktní sekvenční, simultánní nebo kombinovaný simultánně/sekvenční vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Detail

ARL QUANT'X ED-XRF spektrometr
Špičkový energiově-disperzní rentgen fluorescenční spektrometr

Detail

Robotický spektrometr Gallery
Automatizace v analýze vod a nápojů. Robotický spektrometr Gallery a Gallery Plus je přístroj pro zautomatizování rutinních analýz v oblasti vod a nápojů. Tento diskrétní přístroj dávkuje do vzorku reagencie, inkubuje, měří absorbanci a vyhodnocuje dle automaticky naměřené kalibrační křivky. Přístroj je schopen též vzorek předředit anebo doředit, pokud se absorbance vzorku pohybuje mimo nastavenou kalibrační křivku. Pro měření využívá plastové mikrokyvety.

Detail

LTQ XL
Hmotnostní spektrometr LTQ XL vyvinutý na bázi lineární iontové pasti s vysokou citlivostí v tandemové MSn.

Detail

AAS - iCE 3400
Jednoatomizační AA spektrometr s vestavěnou grafitovou pecí s deuteriovou a Zeemanovou korekcí pozadí.

Detail

AAS - iCE 3300 GF
Kompaktní absorpční spektrometr s dedikovanou grafitovou pecí s deuteriovou korekcí pozadí.

Detail

AAS - iCE 3300
Jednoatomizační plamenový absorpční spektrometr s plně automatizovanou kontrolou toku pracovních plynů.

Detail

Exactive Plus Orbitrap
Vysoko-rozlišující hmotnostní spektrometr Orbitrap Exactive Plus umožňuje provádět jak necílenou analýzu – screening, stejně jako kvantifikaci sledovaných látek s rozlišením až 140 000.

Detail

253 Plus
Špičkový spektrometr na bázi sektorového analyzátoru pro měření izotopických poměrů C, N, O, S, H/D stejně jako Ar, Kr, Xe s předřazenou separační technikou či OEA.

Detail