výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání slova "spektrometr"

Bylo nalezeno 61 výsledků.

Nalezené zboží

Robotický spektrometr Gallery
Automatizace v analýze vod a nápojů. Robotický spektrometr Gallery a Gallery Plus je přístroj pro zautomatizování rutinních analýz v oblasti vod a nápojů. Tento diskrétní přístroj dávkuje do vzorku reagencie, inkubuje, měří absorbanci a vyhodnocuje dle automaticky naměřené kalibrační křivky. Přístroj je schopen též vzorek předředit anebo doředit, pokud se absorbance vzorku pohybuje mimo nastavenou kalibrační křivku. Pro měření využívá plastové mikrokyvety.

Detail

ARL Optim´X WD-XRF spektrometr
Kompaktní sekvenční, simultánní nebo kombinovaný simultánně/sekvenční vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Detail

ARL QUANT'X ED-XRF spektrometr
Špičkový energiově-disperzní rentgen fluorescenční spektrometr

Detail

ARL Perform´X WD-XRF spektrometr
Sekvenční vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) pro rychlé analýzy až 90 prvků prakticky v každém kapalném nebo pevném vzorku.

Detail

AAS - iCE 3400
Jednoatomizační AA spektrometr s vestavěnou grafitovou pecí s deuteriovou a Zeemanovou korekcí pozadí.

Detail

LTQ XL
Hmotnostní spektrometr LTQ XL vyvinutý na bázi lineární iontové pasti s vysokou citlivostí v tandemové MSn.

Detail

LCQ Fleet
Cenově nejdostupnější hmotnostní spektrometr LCQ Fleet na bázi 3D iontové pasti.

Detail

AAS - iCE 3300
Jednoatomizační plamenový absorpční spektrometr s plně automatizovanou kontrolou toku pracovních plynů.

Detail

AAS - iCE 3300 GF
Kompaktní absorpční spektrometr s dedikovanou grafitovou pecí s deuteriovou korekcí pozadí.

Detail

253 Plus
Špičkový spektrometr na bázi sektorového analyzátoru pro měření izotopických poměrů C, N, O, S, H/D stejně jako Ar, Kr, Xe s předřazenou separační technikou či OEA.

Detail

Delta V
Sektorový spektrometr pro měření poměrů izotopů C, N, O a S stejně jako H/D s možností až 10 osazení kolektorů předřazené GC, LC či organické elementární analýzy.

Detail

Exactive Plus Orbitrap
Vysoko-rozlišující hmotnostní spektrometr Orbitrap Exactive Plus umožňuje provádět jak necílenou analýzu – screening, stejně jako kvantifikaci sledovaných látek s rozlišením až 140 000.

Detail