výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání slova "spektrometr"

Bylo nalezeno 61 výsledků.

Nalezené zboží

253 Ultra
Nejvyšší řada IRMS spektrometru sektorového typu s dvojí fokusací pro vysoce selektivní a extrémně citlivou analýzu s možností předřazené techniky (GC, LC či OEA).

Detail

CD mikrodestičkový analyzátor - EKKO™
První, velkokapacitní, mikrodestičkový reader využívající UV-VIS cirkulární dichroizmus. EKKO™ může analyzovat 96 vzorků, při jedné vlnové délce, za méně než 2 minuty.

Detail

TSQ Altis
Nová prémiová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro nejnáročnější aplikace pro dosažení extrémně nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích.

Detail

UltiMate 3000 - Basic Automated
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 620 bar s průtoky až do 10 ml/min v izokratickém i gradientovém režimu, s manuálním nástřikem či autosamplerem s integrovaným termostatem kolon a celou řadou detektorů.

Detail

PAL-RTC automatické dávkovače
Automatické dávkovače nové generace nejen pro chromatografické a MS aplikace; univerzální pal system pro automatickou přípravu vzorků.

Detail

Analýza plynů - MS, FTIR, In-Situ
V případě připojení termálního analyzátoru k hmotnostnímu spektrometru (QMS) nebo infračervenému spektrometru (FTIR) pro odvod plynů, lze tyto látky určit a identifikovat.

Detail

GC-Orbitrap
GC-Orbitrap: zlatý standard GC-MS/MS zařízení obohacuje MS/MS technologie o novou dimenzi

Detail

Procesní MS pro analýzu plynů
Hmotnostní spektrometry pro analýzu plynných směsí; připojeno může být až 16 analyzovaných plynů spolu se šesti kalibračními směsmi, jejichž vstup do iontového zdroje spektrometru je multiplexován. Ohromnou devízou těchto zařízení je jak rychlost analýzy v řádu vteřin, dynamický lineární rozsah 10 ppb až 100 %, tak hlavně přesnost stanovení, která (vyjádřeno standardní směrodatnou odchylkou) dosahuje řádu tisícin molárních procent daných analytů ve směsi.

Detail

UltiMate 3000 - Bio RS
Sestava inertní a biokompatibilní vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu.

Detail

UltiMate 3000 - x2 Dual LC
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s duálním gradientovým čerpadlem, které generuje dvě nezávislé mobilní fáze s tlaky až 620 bar (pro průtoky až do 10 ml/min). Tato možnost otevírá prostor k modifikacím typu tandemových, paralelních a 2D experimentů.

Detail

UltiMate 3000 - Standard
Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 620 bar s průtoky až do 10 ml/min v izokratickém i gradientovém režimu. Verze standard disponuje špičkovým autosamplerem, samostatným termostatem kolon a celou řadou detektorů.

Detail

MARS
Nová koncepce unikátního modulárního reometru HAAKE MARS III je založena na faktorech, které posunují hranice uživatelských možností a splňují ty nejnáročnější požadavky v oblasti výzkumu a vývoje.

Detail