Stanovení BTEX a těkavých organických látek v pitné vodě pomocí GC-MS/MS

Cílem této aplikační nóty je prezentovat analytický výkon SHS (static headspace) a mikroextrakce na pevné fázi s technologií Arrow (SPME Arrow) pro stanovení benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX) a chlorovaných a bromovaných těkavých organických látek (VOC) v pitné vodě pomocí GC-MS/MS systému Thermo Scientific na bázi trojitého kvadrupólu. 

Obr%C3%A1zek1.png

Úvod

Těkavé organické látky (VOC) se obvykle používají v průmyslových aplikacích, ropných palivech, hydraulických kapalinách, ředidlech barev a prostředcích pro chemické čištění. Jejich přítomnost v životním prostředí je tedy silně závislá na lidské činnosti. VOC se při okolní teplotě snadno odpařují do ovzduší a rozpouštějí se ve vodě, což vede ke kontaminaci vodních zdrojů. To představuje vážné riziko pro lidské zdraví, neboť o mnoha VOC je známo, nebo existuje podezření, že jsou pro člověka karcinogenní. Regulační orgány po celém světě stanovily limity pro kontrolu množství těkavých organických látek v pitné, podzemní nebo povrchové vodě, a proto musí poskytovatelé veřejných vodovodních služeb zajistit, aby distribuovaná pitná voda byla v souladu s maximálními limity kontaminantů stanovenými pro těkavé organické látky.

Experiment

Všechny informace včetně parametrů SHS, HS-SPME Arrow a GC-MS/MS, stejně jako kompletní seznam cílových sloučenin jsou podrobně uvedeny v přiložené aplikaci, která je ke stažení zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.