Souhrn environmentálních aplikací pro iontovou chromatografii

Kvalita vody a vzduchu, který dýcháme, ovlivňuje každého z nás. Čistírny odpadních vod a průmyslové závody musí dodržovat přísné limity při vypouštění odpadních vod z důvodu bezpečnosti životního prostředí. Současně kvalita povrchových a podzemních vod určuje strategii úpravy, jejímž výsledkem je v konečném důsledku bezpečná pitná voda. Společnost Thermo Fisher Scientific se zavázala zvyšovat kvalitu našich celosvětových vodních zdrojů. Analytické přístroje Thermo Scientific, jako přístroje inovačního lídra v oblasti iontové a kapalinové chromatografie, využívají laboratoře k poskytování řešení při testování vzorků vod na širokou škálu regulovaných a nově se objevujících anorganických prvků a organických sloučenin. Technologie suprese, která zvýšila citlivost a přesnost stanovení iontů, zahájila revoluci v iontové chromatografii (IC). V duchu stálých inovací byly vyvinuty IC systémy Thermo Scientific™ Reagent-Free™ (RFIC™), které dnes poskytují nejvyšší citlivosti a snadné použití.

Obr.1%20Iontov%C3%A9%20chromatografy%20T
Obr.1: Iontové chromatografy Thermo Scientific Dionex


Thermo Fisher Scientific vydává ucelený souhrn aplikací pro iontovou chromatografii z oblasti analýzy životního prostředí v interaktivní verzi. Těšit se můžete na ukázky stanovení anorganických aniontů a kationtů, vedlejších produktů dezinfekce nebo toxických kontaminantů v environmentálních vzorcích jako jsou podzemní a povrchové vody, pitné a balené vody, odpadní vody či vzduch.

Obr.2%20Souhrn%20environment%C3%A1ln%C3%
Obr.2: Souhrn environmentálních aplikací pro IC

Souhrn aplikací ke stažení zde.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.