Rychlá a cenově výhodná metoda HS-GC-FID pro analýzu ethylenoxidu v chirurgických obličejových rouškách

Cílem této studie bylo vyvinout rychlou a cenově výhodnou analytickou metodu vhodnou pro analýzu zbytkového ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v obličejových rouškách pomocí plynové chromatografie (GC) s FID detektorem. 

Rychl%C3%A1%20a%20cenov%C4%9B%20v%C3%BDh
Obr. 1: Rychlá HS-GC-FID metoda pro analýzu ethylenoxidu v chirurgických rouškách

Obličejové roušky, které jsou u zdravotnického personálu při výkonu povolání všudypřítomné, musejí být spolu s dalšími zdravotnickými prostředky sterilizovány, aby došlo ke zničení bakterií a virů. Ke sterilizaci lze použít páru, avšak mnoho zdravotnických prostředků je citlivých na teplo nebo vlhkost, což znamená, že pára není vždy vhodná. V některých částech světa se běžně používá sterilizace pomocí ethylenoxidu, vzhledem k jeho schopnosti měnit DNA patogenů. V jiných zemích však použití ethylenoxidu jako sterilizačního činidla ke sterilizaci obličejových respirátorů nebylo schváleno. Je známo, že ethylenoxid je toxický, hořlavý a karcinogenní a je snadno absorbován mnoha materiály. Vystavení ethylenoxidu může vést k podráždění, poškození centrálního nervového systému, spontánním potratům a různým druhům rakoviny.

Vzhledem k těmto významným účinkům na zdraví je důležité, aby na obličejových rouškách nebo jiných podobných pomůckách, které byly potenciálně sterilizovány tímto činidlem, nebyly nalezeny žádné stopy ethylenoxidu. Aby se zajistilo, že v konečném výrobku není přítomen žádný ethylenoxid, provádí se obvykle mechanické odvětrání po dobu 8 až 12 hodin při teplotě 50-60 °C. Během procesu sterilizace ethylenoxidem může také vzniknout 2-chlorethanol, který je hořlavý a při požití, styku s kůží nebo vdechnutí může být až smrtelný. Aby bylo zajištěno, že ethylenoxid a 2-chlorethanol byly dostatečně odstraněny, je třeba provádět testování prostředků. Normy GBT 16886.7-20156 a ISO 10993-77 stanovují limity pro ethylenoxid a 2-chlorethanol v různých materiálech a norma GB 19083-20108 popisuje metodu analýzy ethylenoxidu pomocí GC-FID, která stanovuje specifický limit 10 μg/g v obličejových rouškách. V experimentech popsaných v této aplikační poznámce je demonstrována cenově výhodná a citlivá GC-FID analytická metoda s kapilární kolonou pro analýzu ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v obličejových rouškách. 

Autosampler%20TriPlus%20500%20a%20GC%20T
Obr. 2: Autosampler TriPlus 500 a GC TRACE 1610

Experiment


Pro testování byl použit autosampler Thermo Scientific™ TriPlus™ 500 ve spojení s plynovým chromatografem Thermo Scientific™ TRACE™ 1310 (nyní nahrazen novým modelem TRACE 1610), vybaveným Thermo Scientific™ Instant Connect FID. Autosampler TriPlus 500 HS je připojen přímo k analytické koloně, čímž se obchází vstup GC, což výrazně zkracuje dráhu vzorku a optimalizuje přenos vzorku. Chromatografické separace bylo dosaženo pomocí kolony Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS 30 m x 0,32 mm x 3 μm (P/N 26099-4840). Jako nosný plyn a k natlakování headspace vialek byl použit dusík. Ten výrazně snižuje náklady na analýzu ve srovnání s tradičními a dražšími nosnými plyny, jako je helium. Podrobné nastavení a podmínky naleznete v přiložené aplikaci.

Autosampler%20TriPlus%20500%20a%20GC%20T
Obr. 3: Autosampler TriPlus 500 a GC TRACE 1610

Závěry

Thermo Scientific TriPlus 500 HS s GC TRACE 1310 (nyní TRACE 1610) a FID Instant Connect je snadno použitelný a spolehlivý systém bez nutnosti přípravy vzorku. Popsaná metoda umožňuje rychlou, jednoduchou a cenově úspornou analýzu nebezpečných těkavých nečistot, jako je ethylenoxid a 2-chlorethanol, v obličejových rouškách. Analytické výsledky získané při zde popsaných experimentech ukazují vynikající citlivost, linearitu a rozlišení, což umožňuje přesnou kvantifikaci cílové sloučeniny.

Podrobné informace naleznete v této aplikaci, nebo nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz. Rádi Vám pomůžeme. 

Tým Pragolab s.r.o.