Thermo Scientific EXTREVA ASE – nový systém pro extrakci a zakoncentrování vzorků

Automatizujte celý pracovní postup přípravy vzorků pomocí EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor od společnosti Thermo Fisher Scientific, který je novou generací systému pro zrychlenou extrakci rozpouštědlem (ASE).

Zvýšená teplota používaná během procesu ASE zvyšuje účinnost extrakce analytů z matrice a zvýšený tlak udržuje rozpouštědlo v kapalném stavu, i když teplota překročí jeho bod varu. Nižší viskozita rozpouštědla zlepšuje difúzi analytu do rozpouštědla, takže je extrakce rychlejší a účinnější. V konečném důsledku tato technika poskytuje čistější vzorek pro následnou separaci a detekci složek během chromatografické analýzy a přesnější výsledky pro mnoho aplikací.

Nový systém EXTREVA ASE kombinuje a automatizuje extrakci, přečištění v cele a odpařování. Rychlejší extrakce se čtyřmi paralelně extrahovanými vzorky v každé ze čtyř oddělených komor zvyšuje výkonnost a efektivitu laboratoře a patentovaný mechanismus extrakce za asistence plynu snižuje spotřebu rozpouštědel.

Obr.%201%20Thermo%20Scientific%20EXTREVA
Obr. 1: Thermo Scientific EXTREVA ASE


S Extrevou snadno připravíte pevné a polotuhé vzorky pro HPLC, GC, GC-MS a LC-MS analýzy. Stačí umístit extrakční cely s nimi do stojanu, nastavit požadované parametry na uživatelském rozhraní a nechat systém, aby se postaral o zbytek. Po dokončení extrakce EXTREVA automaticky přenese vaše vzorky do odpařovacího karuselu, čímž odpadá nutnost jejich ručního přenášení a použití dalších přístrojů pro zakoncentrování. Inteligentní detekce automaticky zastaví odpařování, jakmile je dosaženo požadovaného objemu ve vialce. Žádný jiný přístroj ani manuální metoda nezahrnuje celý pracovní postup bez nutnosti interakce uživatele nebo přemístění po jednotlivých krocích. Celý přístroj lze ovládat prostřednictvím předního panelu nebo softwaru Thermo Scientific Chromeleon, což z něj činí dokonalého partnera pro vaši HPLC, GC, GC-MS nebo LC-MS analýzu.

Obr.%202%20Stojany%20pro%20um%C3%ADst%C4
Obr. 2: Stojany pro umístění extrakčních cel

EXTREVA ASE lze použít v různých průmyslových odvětvích k přípravě vysoce kvalitních vzorků pro GC- a LC-MS analýzu, od životního prostředí přes potraviny a nápoje až po farmacii a biotechnologie. Mezi běžné aplikace patří příprava vzorků pro analýzy PAH, PCB, POP, dioxinů, furanů, pesticidů, tuků v potravinách, extrahovatelných látek z obalů potravin, kontaktních a obalových materiálů léčivých látek atd.

Pro více informací nás kontaktujte na eliasova@pragolab.cz.

Obr.%203%20Extrak%C4%8Dn%C3%AD%20cely%20
Obr. 3: Extrakční cely uvnitř EXTREVA ASE