Velikost částic, zeta potenciál

VASCO KIN™
Analyzátor nanočástic využívající korelaci v reálném čase pro sledování skutečné doby průběhu kinetiky, např. při monitorování syntézy, aglomerace a stability nanočástic

Detail

VASCO
Analyzátor velikosti a distribuce částic s vyjímečnou technologií Dual Thickness Control.

Detail

VASCO Flex
Analyzátor velikosti a distribuce částic 'na dálku', online, in-situ

Detail

MAGELLAN
Analyzátor nanočástic ve vodném prostředí o velmi nízkých koncentracích.

Detail

WALLIS
Analyzátor zeta potenciálu o rozsahu 500 mV při úžasném rozlišení

Detail

ZetaProbe
Přístroj založen na multifrekvenční elektroakustické metodě měření zeta potenciálu, jež umožňuje měření koncentrovaných vzorků (až 60 % objemu vzorku) bez potřeby ředění.

Detail

AcoustoSizer II
Nový AcoustoSizer II poskytuje důkladnou a úplnou charakterizaci koncentrovaných disperzí koloidů. Umožňuje přímé měření velikosti částic, zeta potenciálu, pH, vodivosti a teploty.

Detail