VASCO KIN distribuce velikosti nanočástic

O produktu

Vasco Kin TM je nejnovější generací DLS analyzátorů pro kinetickou analýzu distribuce velikosti nanočástic bezkontaktně ve vzorku ( in situ ) v časově rozlišených experimentech.

Přístroj využívá principu dynamického rozptylu světla (DLS), umožňuje rychlá kinetická měření s rozlišením až 200 ms, která jsou vhodná pro sledování syntézy nanočástic nebo stability suspenzí v reálném čase. K přístroji lze připojit různé měřící hlavy, například speciální měřící hlavy pro velmi zředěné a tmavé/koncentrované vzorky (až 40 % hm. koncentrace) – DTC head, či speciální hlavu pro temperaci (5-90 °C) – Thermalized head. V kombinaci s měřící hlavou pro bezkontaktní měření ( in situ remote optical head) umožňuje sledovat vzorek v reálném čase přímo v nádobě propustné pro laser bez nutnosti přenášení vzorku.

Pokročilý software NanoKin obsahuje unikátní matematické algoritmy umožňující efektivní analýzu polydisperzních vzorků (Pade Laplace, SBL). Součástí tohoto software je rozsáhlá databáze rozpouštědel a simulační mód umožňující predikci chování komplexních vzorků. Výsledky měření lze exportovat v různých formátech. Online kinetická analýza umožňuje komplexní analýzu vzorků – například konformační dynamiku proteinů v reálném čase. Výsledky lze vizualizovat pomocí 2D map.

Dle charakteru vzorků lze zvolit vhodnou vlnovou délku laseru (405, 488, 515, 638, 785 nm), flexibilně upravit měřící uspořádání (pracovní vzdálenost a úhel) či přidat fluorescenční filtry a polarizátory. Přístroj je snadno transportovatelný a lze pracovat s připojeným externím zdrojem přímo v terénu. 

  • Rozsah velikosti částic: 0,5 nm – 10 µm
  • Kinetická měření: 2 s – 12 hod. 
  • Volitelné měřící hlavy/nástavce

Odkaz:  https://www.cordouan-tech.com/products/vasco-kin/