Částice v disperzích, reologie

Kapalné disperze obsahují minimálně jeden druh hmoty rozptýlený v hmotě druhé. Jedná se o širokou škálu soustav zahrnující například koloidní roztoky, suspenze a emulze. Disperze mohou obsahovat homogenní i heterogenní fáze a vyžadují komplexní přístup. Jejich správná charakterizace je klíčová v celé řadě průmyslových odvětví a akademickém výzkumu. V této sekci naleznete nedestruktivní technologie sloužící pro charakterizaci formulací v jejich nativní podobě umožňující posouzení fyzikální stability, velikosti částic, fázových přechodů nebo reologických vlastností a jejich změn v čase.

Techniky:
 • DLS (Dynamic Light Scattering)
 • LDE (Lasser Doppler Electrophoresis)
 • Elektroakustická metoda
 • SMLS (Static Multiple Light Scattering)
 • MS-DWS (Multi Speckle Diffusing Wave Spectroscopy)
 • Mikrofluidika/reologie na čipu

Produktové řady:

 • Velikost nanočástic – Vasco, VascoKin, Amerigo
 • Stanovení zeta-potenciálu – Wallis, Amerigo, AcoustoSizer, Zeta-probe
 • Stabilita disperzí a velikost částic – Turbiscan
 • Mikroreologie/Nulová smyková reologie a termická analýza mikrostruktury – RheoLaser
  • – Objemová reologie – RheoLaser Master
  • – Analýza potahování – RheoLaser Coating
  • – Fázové přechody – RheoLaser Crystal
 • Reologie toku/Mikrofluidika – Fluidicam
 • Smyková/dynamická viskozita – FluidiCam Rheo