VASCO - distribuce velikosti nanočástic

O produktu

Vasco TM je analyzátor distribuce velikosti nanočástic využívající dynamického rozptylu světla (DLS), který umožňuje měření v ultra-tenké vrstvě.

Tento DLS analyzátor nabízí jedinečnou konfiguraci kombinující detekci zpětně rozptýleného světla s možností úpravy tloušťky měřené vrstvy vzorku. Unikátní design zcela zbavuje nutnosti využívání kyvet, vzorek je aplikován přímo na povrch skla. Nastavením šířky měřící štěrbiny lze ve srovnání s konvenčními analyzátory eliminovat vícenásobný rozptyl a přístroj tak umožňuje měřit i velmi koncentrované (až 40 % hm. koncentrace), opaleskující a tmavé vzorky. Ve většině případů není nutné vzorek ředit, což pomáhá šetřit čas a usnadňovat měření.

Uživatelsky přívětivý software NanoQ obsahuje unikátní matematické algoritmy umožňující efektivní analýzu polydisperzních vzorků (Pade Laplace, SBL). Součástí tohoto software je rozsáhlá databáze rozpouštědel a simulační mód umožňující predikci chování komplexních vzorků. Výsledky měření lze exportovat v různých formátech. Online kinetická analýza je vhodná pro sledování stability vzorku (agregace/disoluce). 

  • Rozsah velikostí částic: 0,5 nm – 10 μm
  • Teplota měření: 15-90 °C
  • Malý objem vzorku: pouze 50 μl
  • Online měření kinetiky 

Odkaz:  https://www.cordouan-tech.com/products/vasco/