THETIS - charakterizace nejen anizotropních nanočástic

O produktu

ThetisTM je nejnovější DLS analyzátor od Cordouan Technologies. Přístroj kombinuje DLS, SLS a depolarizované DLS (DDLS) a vůbec poprvé umožňuje snadno měřit délku a šířku anizotropních nanočástic v koloidní suspenzi.

Jedná se o analyzátor 3v1 kombinující kontinuální analýzu SLS pod více úhly, časově rozlišenou DLS analýzu a DDLS a umožňuje tak stanovení molekulové hmotnosti, poloměru otáčení, distribuce velikosti nanočástic, kinetiky a určení poměru stran částic.

Měření probíhají ve standardizované cele (kyveta 10x10 mm). Přístroj Thetis umožňuje kinetická měření s rozlišením až 200 ms, která jsou vhodná pro sledování syntézy nanočástic nebo stability suspenzí v reálném čase. Pokročilý software ProƟ umožňuje analýzu časově rozlišené D-DLS, měření VV i VH, využití uživatelem zvoleného/automatického nastavení úhlu rozptylu, automatický výpočet délky, šířky a poměru stran či měření rotačního a translačního difúzního koeficientu. Výhodou jsou unikátní matematické algoritmy umožňující efektivní analýzu polydisperzních vzorků (Pade Laplace, SBL). Součástí tohoto software je rozsáhlá databáze rozpouštědel a simulační mód umožňující predikci chování komplexních vzorků. Výsledky měření lze exportovat v různých formátech.

  • Analyzátor 3v1
  • Víceúhlový systém detekce rozptylu od 30 do 150 °
  • Detekce pomocí dvou typů polarizace VV a VH
  • Rozměry, poměr stran, délka a šířka nanočástic
  • Měření molekulové hmotnosti
  • Softwarový korelátor – funkce dynamického dělení času a analýzy dat
  • Velikost nanočástic 1 nm až 1 µm
  • Rozsah teplot: 10-70 °C
  • Anizotropní poměr 2 až 200

Odkaz:   https://www.cordouan-tech.com/thetis/