AMERIGO - distribuce velkosti nanočástic a zeta potenciál

O produktu

Amerigo TM je analyzátor suspenzí nanočástic měřící současně distribuci velikosti nanočástic (DLS) a zeta potenciál (LDE) ve vysokém rozlišení, přesně a rychle.

Kombinací těchto dvou přístupů lze získat přesné informace o stabilitě suspenzí a predikovat jejich chování. Měření probíhají ve standardizované cele (kyveta 10x10 mm) nebo pomocí vyměnitelných měřících hlav in situ nebo v tenké vrstvě. V tomto přístroji se snoubí tři přístupy: (i) analýza distribuce velikosti nanočástic ve dvou úhlech rozptylu (dopředný rozptyl 17° a zpětný rozptyl 170 °C), (ii) měření zeta-potenciálu s vysokým rozlišením (až 0,1 mV) a (iii) možnost rozšíření o měřící hlavu pro bezkontaktní měření ( in situ remote optical head) či speciální měřící hlavu pro tmavé/koncentrované vzorky (DTC head).

Přístroj Amerigo umožňuje kinetická měření s rozlišením až 200 ms, která jsou vhodná pro sledování syntézy nanočástic nebo stability suspenzí v reálném čase. Příprava vzorků pro měření zeta potenciálu je jednoduchá bez rizika vzniku bublin a vysoce odolné uhlíkové elektrody zamezují výskytu artefaktů (bez elektroosmózy). Pokročilý software AmeriQ obsahuje unikátní matematické algoritmy umožňující efektivní analýzu polydisperzních vzorků (Pade Laplace, SBL). Lze programovat kinetické experimenty při stanovení zeta potenciálu v závislosti na pH, teplotě či času měření. Součástí tohoto software je rozsáhlá databáze rozpouštědel a simulační mód umožňující predikci chování komplexních vzorků. Výsledky měření lze exportovat v různých formátech.

  • Rozsah velikostí částic DLS: 0,5 nm – 10 μm
  • Rozsah velikosti částic LDE: 1 nm – 100 µm
  • Rozsah zeta potenciálu ±500 mV
  • Rozsah teplot: 10-70 °C
  • Rozsah pH: 1-14 (v závislosti na materiálu kyvety)
  • Typický objem vzorku: pouze 750 μl      

Odkaz:   https://www.cordouan-tech.com/products/amerigo/