Membránové jednotky

P EDR-Z
Laboratorní jednotka P EDR-Z je vhodná pro laboratorní testy membránového procesu elektrodialýzy. Umožňuje provádět inženýrské činnosti výzkumného a technologického zaměření při úpravě (odsolení) roztoků různého charakteru.

Detail

P1 EDR-Y
Pilotní jednotka P1 EDR-Y je vhodná pro poloprovozní testy membránového procesu elektrodialýzy. Užívá se pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely.

Detail

P2 EDR-X
Pilotní jednotka P2 EDR-X je vhodná pro poloprovozní testy membránového procesu elektrodialýzy. Užívá se pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie nebo může být využita jako malá průmyslová jednotka pro komerční účely.

Detail