DISCOVERY WEEK 2020 - Prezentace

Sekce:           Anorganická analýza

Přednáška:     Nové ICP-OES iCAP PRO

Prezentující:   L. Krajcarová

DiscoveryWeek_ICPOES iCAP PRO_2020_LKr.pdf


Přednáška:      ICP-MS: překonávání interferencí s trojitým kvadrupólem, teorie a aplikace

Prezentující:   L. Krajcarová

DiscoveryWeek_ICPMS_2020_LKr.pdf


Přednáška:     Ultra-fast evaluation of inclusions with Spark OES – Principles and latest developments for the Thermo Scientific ARL iSpark

Prezentující:   Dr. J.-M. Böhlen

Sekce:           Optická mikroskopie pro Life Science

Přednáška:     Získejte konfokální rozlišení na widefield mikroskopu Leica THUNDER    

Prezentující:   D. Brezovský

Sekce:           Organická analýza

Přednáška:     Simple to the Core – The new Thermo ScientificTM VanquishTM Core HPLC System 

Prezentující:   A. Manka

Přednáška:     Voda – čo všetko v sebe skrýva?    

Prezentující:   R. Repáš
Přednáška:     Automatizácia v predúprave vzoriek   

Prezentující:   M. Kondeková
Přednáška:     Spotrebný materiál pre testovanie metabolitov liečiv        

Prezentující:   S. Lociová
Sekce:           Pokročilé techniky MS

Přednáška:     Pesticídy v potravinách – kontrola a monitoring využitím plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie    

Prezentující:   M. KormanPřednáška:     Hmotnostná spektrometria a jej úloha v metabolomike

Prezentující:   M. DankováPřednáška:     LC/MS kvantitativní analýza s iontovou mobilitou   

Prezentující:   J. Buček
Sekce:           Molekulová spektroskopie

Přednáška:     Nový Summit FTIR spektrometer

Prezentující:   M. DankováPřednáška:     UV-VIS spektrometrie a její současné aplikační využití     

Prezentující:   P. PetrášPřednáška:     Elektronový cirkulární dichroismus a možnosti jeho využití

Prezentující:   P. Janderka

Sekce:           Fyzikální vlastnosti

Přednáška:     MiniLab, Process11, PolyLab – David nebo Goliáš, vítěz je na Vás!

Prezentující:   A. PleskačováPřednáška:     HAAKE Mars iQ – nový reometr firmy Thermo Fisher Scientific     

Prezentující:   P. Volfová

Sekce:           Optická mikroskopie a příprava vzorků pro průmysl

Přednáška:     Workflow technické čistoty s Leica LIBS       

Prezentující:   V. Škorík
Přednáška:     Workflow pro metalografii s PRESI     

Prezentující:   V. Škorík
Přednáška:     Nová řada tvrdoměrů PRESI a spotřební materiál   

Prezentující:   V. Škorík