Kolony pro speciální aplikace

Acclaim AmG C18
Thermo Scientific Acclaim AmG C18 je silikagelová kolona speciálně navržena pro chromatografické analýzy různých aminoglykosidových antibiotik včetně stanovení čistoty, monitoringu léčiv a kontroly reziduií v různých matricích.

Detail

Acclaim Trinity
Thermo Scientific Acclaim Trinity jsou další kolony se zcela unikátními vlastnostmi. Jsou navrženy speciálně pro společné stanovení kyselých, bazických a neutrálních látek, jelikož poskytují současně vlastnosti reverzní fáze, anexu a katexu.

Detail

Acclaim Organic Acid
Kolony Acclaim Organic Acid (OA) byly navrženy speciálně pro separaci hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin při nízkém pH s UV detekcí. Díky patentované zabudované polární funkční skupině jsou tyto kolony vhodné pro široké spektrum operačních podmínek včetně 100% vodné mobilní fáze (bez přídavku organického rozpouštědla).

Detail

Acclaim Surfactant
Kolony Acclaim Surfactant patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Surfactant jsou vysokoúčinné speciální silikagelové kolony pro separaci anionických, nonionických, kationických a ampholytických tenzidů.

Detail