LC Kolony Acclaim pro speciální aplikace

Acclaim AmG C18
Thermo Scientific Acclaim AmG C18 je silikagelová kolona speciálně navržena pro chromatografické analýzy různých aminoglykosidových antibiotik včetně stanovení čistoty, monitoringu léčiv a kontroly reziduií v různých matricích.

Detail

Acclaim Trinity
Thermo Scientific Acclaim Trinity jsou další kolony se zcela unikátními vlastnostmi. Jsou navrženy speciálně pro společné stanovení kyselých, bazických a neutrálních látek, jelikož poskytují současně vlastnosti reverzní fáze, anexu a katexu.

Detail

Acclaim Organic Acid
Kolony Acclaim Organic Acid (OA) byly navrženy speciálně pro separaci hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin při nízkém pH s UV detekcí. Díky patentované zabudované polární funkční skupině jsou tyto kolony vhodné pro široké spektrum operačních podmínek včetně 100% vodné mobilní fáze (bez přídavku organického rozpouštědla).

Detail

Acclaim Surfactant
Kolony Acclaim Surfactant patří do skupiny kolon pro speciální aplikace. Kolony Acclaim Surfactant jsou vysokoúčinné speciální silikagelové kolony pro separaci anionických, nonionických, kationických a ampholytických tenzidů.

Detail

Acclaim Surfactant


Acclaim Surfactant HPLC kolony se řadí mezi kolony pro speciální aplikace a jsou navrženy pro separaci tenzidů včetně aniontových, neiontových, kationtových a amfoterních tenzidů v různých matricích. Tyto kolony jsou ideální pro analýzu tenzidů v potravinách, kosmetice a průmyslových aplikacích.

Hlavní výhody kolon Acclaim Surfactant:

 • Ideální selektivita pro separace anionaktivních, kationaktivních a neionogenních tenzidů
 • Excelentní tvar píků kationaktivních surfaktantů
 • Vylepšené rozlišení pro ethoxylované tenzidy
 • Kompatibilní s mobilními fázemi s vysokým podílem vodné složky
 • Metody kompatibilní s různými detektory
 • Široké množství aplikací 
3_Polar%20Advantage_Acclaim_uvod.png
LC kolona Acclaim Surfactant

Acclaim Organic Acid


Acclaim Organic Acid HPLC kolony jsou určeny pro rychlou analýzu organických kyselin včetně aromatických a alifatických organických kyselin. Tyto kolony jsou vhodné pro analýzu kyselin v potravinách, kosmetice a průmyslových aplikacích.

Hlavní výhody kolon Acclaim Organic Acid:

 • Vynikající rozlišení aromatických a alifatických organických kyselin
 • Vynikající rozlišení izomerů
 • Vynikající rozlišení kyselin s nízkým pH

Acclaim Trinity


Acclaim Trinity HPLC kolony jsou založeny na technologii Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) a skládají se z vysokopřípustných porézních kulových 3μm silikátových částic potažených nabitémi nanopolymerními korálky. Unikátní povrchová chemie zahrnuje vnitřní pórovitou oblast upravenou organickou vrstvou, která poskytuje jak reverzně-fázové, tak aniontově-výměnné vlastnosti. Tyto kolony jsou vhodné pro separaci iontů a polaritních sloučenin v potravinách, kosmetice a průmyslových aplikacích.

Hlavní výhody kolon Acclaim Trinity:

 • Vysoká účinnost separace
 • Vynikající rozlišení polaritních sloučenin
 • Vynikající rozlišení iontů
 • Vynikající rozlišení izomerů.
acclaim-trinity-titul.jpg
LC kolona Acclaim Trinity