Acclaim AmG C18

O produktu

Thermo ScientificTM Acclaim AmG C18 je silikagelová kolona speciálně navržena pro chromatografické analýzy různých aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin, Kanamycin, Sisomicin, Streptomycin, Spectinomycin, Apramycin atd.), včetně stanovení čistoty, monitoringu léčiv a kontroly reziduií v různých matricích. 
Unikátní struktura kolony poskytuje neobvyklou stabilitu při nízkém pH (<1), vysoké teplotě a vodní mobilní fázi.

Aminoglykosidy jsou skupinou antibiotik s aminem modifikovanou sacharidovou strukturou se širokým využitím jako klinická a veterinární léčiva k léčbě bakteriálních infekcí. Nicméně mají i závažné vedlejší účinky a mohou způsobovat různé stupně ototoxicity a nefrotoxicity. Proto je důležité vyvinout citlivou a spolehlivou analytickou metodu pro stanovení a kvantifikaci těchto látek a monitoring aminoglykosidových reziduí v různých matricích jako je krev, moč nebo živočišné produkty. 


Hlavní výhody
  • Robustnost a reprodukovatelnost
  • Excelentní selektivita pro aminoglykosidy
  • Stabilita při nízkém pH
  • Kompatibilní se 100% vodnou mobilní fází
  • Jednoduché použití
  • Vysoká účinnost

Struktura kolony
Acclaim AmG C18 jsou vyráběny speciálně pro IP-RPLC (HPLC iontových párů na reverzní fázi) analýzy aminoglykosidových antibiotik s použitím např. 100 mM kyseliny trifluoroctové jako iontově párového činidla. Separace při těchto velmi kyselých podmínkách je pro většinu tradičních C18 kolon náročná. Patentovaná technologie vazby u kolon Acclaim AmG C18 přináší extrémně vysokou stabilitu v takto kyselém prostředí. Tato speciální kolona pak poskytuje excelentní selektivitu a vysoké rozlišení pro analýzy aminoglykosidových antibiotik. Další výhodou je jednoduché použití vodné mobilní fáze bez organických rozpouštědel a pufrů.


Acclaim_AmGC18_graf.png
Acclaim_AmGC18_popis_grafu.png


Obr.1: Izokratická separace aminoglykosidového antibiotika Gentamicin s použitím 100mM kyseliny trifluoctové jako mobilní fáze.


Více informací: thermofisher.com/acclaim