Acclaim Trinity

O produktu

Thermo ScientificTM Acclaim Trinity jsou další kolony se zcela unikátními vlastnostmi. Jsou navrženy speciálně pro společné stanovení kyselých, bazických a neutrálních látek, jelikož poskytují současně vlastnosti reverzní fáze, anexu a katexu. Acclaim Trinity P1 pro společné separace léčivých látek a jejich protiiontů. Acclaim Trinity P2 pro stanovení farmaceutických protiiontů a Acclaim Trnity Q1 pro stanovení herbicidů diquat a paraquat.

Acclaim Trinity P1 je unikátní silikagelová kolona navržená pro farmaceutické aplikace, jako jsou např. společné separace API a jejich protiiontů. Díky technologii NSH (Nanopolymer Silica Hybrid) je v pórech částic z vysoce čistého silikagelu vázaná vrstva, která poskytuje retenční vlastnosti reverzní fáze a anexu, zatímco vnější povrch částic je potažen nabitými nanopolymerními částicemi a plní funkci katexu. Díky tomu tato kolona poskytuje vícenásobný retenční mechanismus – reverzní fázi, AX a CX na jedné koloně. Technologie NSH zajistí prostorové oddělení katexu a anexu a umožní běh obou retenčních mechanismů a jejich nezávislou kontrolu. 
A tak i maximální flexibilitu při vývoji metody. Selektivita je jednoduše optimalizována úpravou mobilní fáze, pH a rozpouštědla. Trinity P1 je jediná kolona, která jednoduše a spolehlivě separuje léčivé látky a jejich protiionty během jedné analýzy.

Hlavní výhody
 • Sloučené vlastnosti reverzní fáze, anexu a katexu
 • Nastavitelná selektivita
 • Současné stanovení kyselých, bazických a neutrálních látek
 • Retence iontů a ionizovatelných analytů bez použití iontově párových činidel
 • Detekce: MS, CAD, ELSD, Corona, UV

Acclaim_Trinity_P1_graf.png
Acclaim_Trinity_P1_popis.png
Obr.1: Souběžná separace farmaceutických iontů (izokratická metoda) na koloně Acclaim Trinity P1 3µm, 100×3,0mm


Acclaim Trinity P2 je další unikátní silikagelová kolona přímo určená pro separace farmaceutických protiiontů pomocí HPLC. Tato kolona je řešením pro analýzy protiiontů za použití jedné kolony a jedné metody.

Hlavní výhody
 • Sloučené vlastnosti HILIC, AX, CX
 • Požadovaná selektivita pro screening farmaceutických protiiontů
 • Retence iontů a ionizovatelných analytů bez použití iontově párových činidel
 • Robustní, rychlá a jednoduchá metoda
 • Detekce: Corona, CAD, MS


Acclaim_Trinity_P2_graf.png
Acclaim_Trinity_P2_popis.png
Obr.2: Analýza farmaceutických aniontů a kationtů na koloně Acclaim Trnity P2, 3µm, 100×3,0mm

Acclaim Trinity Q1 doplňují řadu unikátních silikagelových kolon Trinity. Jsou navrženy speciálně pro separace herbicidů diquat a paraquat. Trinity Q1 mohou separovat tyto analyty rychle a jednoduše.
Stejně jako Trinity P1, díky technologii NSH poskytuje tato kolona vícenásobný retenční mechanismus – reverzní fázi, AX a CX na jedné koloně. Technologie NSH zajistí prostorové oddělení katexu a anexu a umožní běh obou retenčních mechanismů a jejich nezávislou kontrolu. A tak i maximální flexibilitu při vývoji metody. Selektivita je jednoduše optimalizována úpravou mobilní fáze, pH a rozpouštědla.

Hlavní výhody:
 • Excelentní rozlišení analytů diquat a paraquat
 • Výborný tvar píků
 • Rychlá analýza
 • LC/MS kompatibilita
 • Bez nutnosti použití iontově párových činidel


Acclaim_Trinity_Q1_popis.png
Acclaim_Trinity_Q1_graf.png


Obr.3: Separace herbicidů diquat a paraquat na koloně Acclaim Trinity Q1 3µm, 50×3,0mm