Kvadrupóly

Stellar
Jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz. S Q-LIT technologií vám tento inovativní nástroj nabízí revoluční možnosti kvantitativní hmotnostní spektrometrie.

Detail

TSQ Altis Plus
Nová prémiová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro nejnáročnější aplikace pro dosažení extrémně nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích.

Detail

TSQ Quantis Plus
Nová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro náročné aplikace při dosažení velmi nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích.

Detail

TSQ Quantis
Nová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro náročné aplikace při dosažení velmi nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích.

Detail

TSQ Fortis Plus
Oceňovaná řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro rutinní aplikace v komplikovaných matricích s AIM (Active Ion Managament) technologií

Detail

ISQ EC/EM
Robustní a flexibilní hmotnostní detektory k HPLC a IC na bázi jednoduchého kvadrupólu.

Detail