Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS)HPLC-MS

Moderní trend aplikace hmotnostní spektrometrie se opírá o techniku HPLC-MS (někdy též jen LC-MS ), tedy hmotnostní spektrometrie v tandemu s kapalinovou chromatografií s ionizací ESI či APCI (elektrosprej nebo chemická ionizace za atmosférického tlaku). Využívá se jak pro identifikace analytů (nejčastěji s vysoko rozlišujícím – high resolution MS), tak pro stopovou kvantifikaci a to v oblasti životního prostředí, potravinářství či biologických a biochemických věd (lipidomika, metabolomika, proteomika).