Orbitrapy

EXPLORIS 480
Zcela nový design benchtop Q-Orbitrap instrumentu s orbitální pastí stejné jako u tribridů s minimální potřebou kalibrace hmot dosahuje úctyhodného rozlišení až 480 000 a skenováním až 40 Hz v MS/MS módu.

Detail

EXPLORIS 240
Exploris 240 s excelentním rozlišením 240 000 FWHM aspiruje na ideální nástroj pro biofarmaceutické charakterizace, ale též rutinní kvantifikační aplikace s konfirmací (toxikologie, životní prostředí, farmacie).

Detail

EXPLORIS 120
Nejmodernější platforma high-field orbitálních pastí Orbitrap Exploris získala do své rodiny nový přírůstek v podobě nejdostupnějšího zařízení tohoto typu - Exploris 120

Detail

Q Exactive řada Orbitrap
Řada vysoko-rozlišujících hmotnostních spektrometrů označených jako Q Exactive se vyznačuje společným prvkem, kterým je uspořádání Q-Orbitrap (MS/hrMS) s HCD kolizní celou.

Detail

Exactive Plus Orbitrap
Vysoko-rozlišující hmotnostní spektrometr Orbitrap Exactive Plus umožňuje provádět jak necílenou analýzu – screening, stejně jako kvantifikaci sledovaných látek s rozlišením až 140 000.

Detail


Thermo Fisher Orbitrap Exploris 480

Prohlédněte si zcela nový design benchtop Q-Orbitrap instrumentu s orbitální pastí stejné jako u tribridů s minimální potřebou kalibrace hmot dosahuje úctyhodného rozlišení až 480 000 a skenováním až 40 Hz v MS/MS módu.

Zařízení nabízí unikátní skenovací módy pro kvantifikaci (TurboTMT a PrecursorFit) spolu s akvizičními metodami rozšířenými o BoxCar (DDA i DIA) a SureQuant umožňují využít tento vrcholný instrument pro komplexní kvalitativní a kvantitativní proteomiku (top-down, mapping, deep profiling, PTM, LFQ, SILAC, TMT) a biofarmaceutické studie (intaktní proteiny, multi-atribute workflow, antibody-drug conjugate).

Exploris2.jpg
Thermo Orbitrap Exploris 480

Orbitrap Exploris 240

Exploris 240 je ideální nástroj pro biofarmaceutické charakterizace, ale též rutinní kvantifikační aplikace s konfirmací (toxikologie, životní prostředí, farmacie).

Díky implementované SW utilitě AcquireX lze s lehkostí dosáhnout hlubokého profilování v metabolomice i proteomice. Rychlost, citlivost, rozměry a aplikační záběr naplňuje původní vizi vynálezce orbitálních pastí Alexandra Makarova - mimořádný a dostupný nástroj s vysokým rozlišením do všech laboratoří.

Vše je doplněno excelentním rozlišením 240 000 FWHM.

Exploris240_2.jpg
Orbitrap exploris 240

Orbitrap Exploris 120

Exploris 120 s mimořádným rozlišením 120 000 FWHM cílí jak na rutinní kvantifikační aplikace s konfirmací  jako je toxikologie, životní prostředí, nebo farmacie tak i na jednodušší metabolomické studie.

Díky implementované SW utilitě AcquireX lze s lehkostí dosáhnout hlubokého profilování v metabolomice i proteomice. Rychlost, citlivost, rozměry a aplikační záběr z něho dělají mimořádně dostupný nástroj s vysokým rozlišením do všech laboratoří.

3_Exploris_foto2.jpg
Orbitrap exploris 120