TSQ Quantis

O produktu

Nová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro náročné aplikace při dosažení velmi nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích. AIM (Active Ion Managament) technologie vyvinutá pro maximální průchod iontů v kombinaci s dosažitelným rozlišením 0,4 FWHM na robustních segmentovaných kvadrupólech posunula hranici pro rutinní aparatury.