Velikost částic, zeta potenciál

VASCO
Vasco je analyzátor distribuce velikosti nanočástic využívající dynamického rozptylu světla (DLS), který umožňuje měření v ultra-tenké vrstvě.

Detail

VASCO KIN
Vasco Kin je nejnovější generací DLS analyzátorů pro kinetickou analýzu distribuce velikosti nanočástic bezkontaktně ve vzorku (in situ) v časově rozlišených experimentech.

Detail

WALLIS
Wallis je analyzátor zeta potenciálu s vysokým rozlišením určený pro charakterizaci koloidního náboje nanočástic využívající principu Laserové Dopplerovské elektroforézy (LDE).

Detail

AMERIGO
Amerigo je analyzátor suspenzí nanočástic měřící současně distribuci velikosti nanočástic (DLS) a zeta potenciál (LDE) ve vysokém rozlišení, přesně a rychle.

Detail

THETIS
První a unikátní DLS analyzátor umožňující měřit délku a šířku anizotropních částic v koloidní suspenzi. DLS, SLS a DDLS analýzy v jednom přístroji v kombinaci s vysokým rozlišením a měřením pod více úhly umožňují komplexní charakterizaci nejen anizotropních částic.

Detail